Wagen Is Citaten

Wagen Is Citaten: Voetganger: iemand die zijn wagen gaat zoeken -Frédéric Dard


voetganger-iemand-die-zijn-wagen-gaat-zoeken
Wagen Is Citaten: Verstandig wagen is het meest aanbevelenswaardige menselijk beleid -Lord Halifax


verstandig-wagen-is-het-meest-aanbevelenswaardige-menselijk-beleid
Wagen Is Citaten: Een vleier kan met grote heren alles wagen -Alain-René Lesage


een-vleier-kan-met-grote-heren-alles-wagen
Wagen Is Citaten: Generaals zijn lieden die jouw leven wagen voor hun land -Gerrit Komrij


generaals-zijn-lieden-die-jouw-leven-wagen-voor-hun-land
Wagen Is Citaten: Wie moedig is in de slag, zou het misschien niet wagen, 's nachts over een kerkhof te lopen -Moritz Lazarus


wie-moedig-is-in-de-slag-zou-het-misschien-niet-wagen-'s-nachts-over-een-kerkhof-te-lopen
Wagen Is Citaten: Oude mensen staan te snel met hun bezwaren gereed, plegen te langdurig raad, wagen te weinig, hebben te spoedig berouw -Francis Bacon


oude-mensen-staan-te-snel-met-hun-bezwaren-gereed-plegen-te-langdurig-raad-wagen-te-weinig-hebben-te-spoedig-berouw
Wagen Is Citaten: Bepaalde collega's schreeuwen om persvrijheid en bedoelen dat zij ongehinderd hun wagen in een parkeervrije zone willen laten staan -Robert Lembke


bepaalde-collega's-schreeuwen-om-persvrijheid-bedoelen-dat-zij-ongehinderd-hun-wagen-in-een-parkeervrije-zone-willen-laten-staan
Wagen Is Citaten: Hij was zo pretentieus dat hij niet eens in dezelfde wagen wilde zitten als zijn chauffeur -Wiet van Broeckhoven


hij-was-zo-pretentieus-dat-hij-niet-eens-in-dezelfde-wagen-wilde-zitten-als-zijn-chauffeur
Wagen Is Citaten: Je moet bezig blijven. Tenslotte heeft er nog nooit een hond tegen een rijdende wagen gepist -als ge begrijpt wat ik bedoel -Tom Waits


je-moet-bezig-blijven-tenslotte-heeft-er-nog-nooit-een-hond-tegen-een-rijdende-wagen-gepist-als-ge-begrijpt-wat-ik-bedoel
Wagen Is Citaten: Thuis: plaats waar een deel van de familie wacht tot de rest van de familie de wagen terugbrengt -Earl Wilson


thuis-plaats-waar-een-deel-van-de-familie-wacht-tot-de-rest-van-de-familie-de-wagen-terugbrengt
Wagen Is Citaten: Je kunt maar op één manier de grenzen van het mogelijke ontdekken: door je er een stukje overheen te wagen in het onmogelijke -Arthur C. Clarke


je-kunt-maar-op-één-manier-de-grenzen-van-het-mogelijke-ontdekken-door-er-een-stukje-overheen-te-wagen-in-het-onmogelijke
Wagen Is Citaten: Mijn vrouw en ik overwogen een scheiding, maar toen we de prijzen van de advocaten hoorden, hebben we maar besloten een nieuwe wagen te kopen -H. Youngman


mijn-vrouw-ik-overwogen-een-scheiding-maar-toen-we-de-prijzen-van-de-advocaten-hoorden-hebben-we-maar-besloten-een-nieuwe-wagen-te-kopen
Wagen Is Citaten: Niemand zou kapitaal wagen in financiële ondernemingen, welker soliditeit niet beter gestaafd werd dan door dezelfde soort van praatjes, waaraan zoveel waarde gehecht wordt indien ze personen betreffen -Multatuli


niemand-zou-kapitaal-wagen-in-financië-ondernemingen-welker-soliditeit-niet-beter-gestaafd-werd-dan-door-dezelfde-soort-van-praatjes-waaraan-zoveel
Wagen Is Citaten: Wie alles kan verdragen, kan alles wagen -Vauvenargues


wie-alles-kan-verdragen-kan-alles-wagen
Wagen Is Citaten: Ik zou het niet wagen mijn totale gebrek aan zedelijkheid te verdedigen. Nee, ik kom er rond voor uit. Ik heb een afschuw van wat ik ben, maar toch, al mijn goede wil ten spijt, kan ik niet anders zijn -Ovidius


ik-zou-het-niet-wagen-mijn-totale-gebrek-aan-zedelijkheid-te-verdedigen-nee-ik-kom-er-rond-voor-uit-ik-heb-een-afschuw-van-wat-ik-ben-maar-toch-al
Wagen Is Citaten: Hetgeen burgeroorlogen moorddadiger maakt dan andere, is dat men gemakkelijker er zich bij neerlegt zijn vijand als tijdgenoot dan als buurman te hebben: men wil het er niet op wagen de wraak zo dicht in zijn nabijheid te houden -Joseph Joubert