Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten

Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Wanneer men een natuurlijke stijl ziet, is men helemaal verbaasd en enthousiast, want men verwachtte een auteur te zien en men vindt een mens -Blaise Pascal


wanneer-men-een-natuurlijke-stijl-ziet-is-men-helemaal-verbaasd-enthousiast-want-men-verwachtte-een-auteur-te-zien-men-vindt-een-mens
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Wij moeten stijl hebben, niet een stijl -Jean Cocteau


wij-moeten-stijl-hebben-niet-een-stijl
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Men is sterk uit beginsel en koppig uit natuurlijke aanleg. De stijfhoofdige is  hij. wiens organen, wanneer zij eenmaal een zekere plooi hebben aangenomen, een andere niet lang of in 't geheel niet meer kunnen aannemen -Joseph Joubert


Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Men kan niet ontkennen, dat zorg voor de stijl een zekere opoffering der gedachte meebrengt -Ernest Renan


men-kan-niet-ontkennen-dat-zorg-voor-de-stijl-een-zekere-opoffering-der-gedachte-meebrengt
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Wanneer men handelt, moet men zich aan de regels houden en wanneer men oordeelt, moet men op de uitzonderingen letten -Joseph Joubert


wanneer-men-handelt-moet-men-zich-aan-de-regels-houden-wanneer-men-oordeelt-moet-men-op-de-uitzonderingen-letten
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Hoe hoogh men drave in stijl en toon, Het Treurspel spant alleen de kroon -Joost van den Vondel


hoe-hoogh-men-drave-in-stijl-toon-het-treurspel-spant-alleen-de-kroon
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: De goede stijl berust hoofdzakelijk hierop, dat men werkelijk iets te zeggen heeft -A. Schopenhauer


de-goede-stijl-berust-hoofdzakelijk-hierop-dat-men-werkelijk-iets-te-zeggen-heeft
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: De stijl is niets anders dan de orde en de beweging, die men in zijn gedachten legt -Georges-Louis Leclerc de Buffon


de-stijl-is-niets-anders-dan-de-orde-de-beweging-die-men-in-zijn-gedachten-legt
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Men kan zich misschien als gelukkiger beschouwen, wanneer men genoegen schept in het verzamelen van schelpen, dan wanneer men geboren is als miljonair -Robert Louis Stevenson


men-kan-zich-misschien-als-gelukkiger-beschouwen-wanneer-men-genoegen-schept-in-het-verzamelen-van-schelpen-dan-wanneer-men-geboren-is-als-miljonair
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Wanneer men alles verloren heeft, wanneer men geen hoop meer heeft, is het leven een schande en de dood een plicht -Voltaire


wanneer-men-alles-verloren-heeft-wanneer-men-geen-hoop-meer-heeft-is-het-leven-een-schande-de-dood-een-plicht
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Men voelt zich veel ongelukkiger wanneer men zich bedrogen acht, dan wanneer men daar zeker van is -Etienne Rey


men-voelt-zich-veel-ongelukkiger-wanneer-men-zich-bedrogen-acht-dan-wanneer-men-daar-zeker-van-is
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Men leest romans, wanneer men ze nog niet en wanneer men ze niet meer zelf kan spelen -Fliegende Blätter


men-leest-romans-wanneer-men-ze-nog-niet-wanneer-men-ze-niet-meer-zelf-kan-spelen
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Eenzaamheid is pijnlijk wanneer men is jong, maar heerlijk wanneer men volwassen is. -Albert Einstein


eenzaamheid-is-pijnlijk-wanneer-men-is-jong-maar-heerlijk-wanneer-men-volwassen-is
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Men zet de vrouw in het enkelvoud wanneer men iets goeds van haar heeft te vertellen, en men spreekt over haar in het meervoud wanneer ze ons lelijk behandelt -Sacha Guitry


men-zet-de-vrouw-in-het-enkelvoud-wanneer-men-iets-goeds-van-haar-heeft-te-vertellen-men-spreekt-over-haar-in-het-meervoud-wanneer-ze-ons-lelijk
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Op twee dingen moet men zich nooit verlaten: dat het verborgen blijft wanneer men kwaad doe en dat het opgemerkt wordt wanneer men goed doet -Ludwig Fulda


op-twee-dingen-moet-men-zich-nooit-verlaten-dat-het-verborgen-blijft-wanneer-men-kwaad-doe-dat-het-opgemerkt-wordt-wanneer-men-goed-doet
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Men wordt criticus wanneer men geen kunstenaar kan worden, evenals men spion wordt wanneer men geen soldaat kan zijn -Gustave Flaubert


men-wordt-criticus-wanneer-men-geen-kunstenaar-kan-worden-evenals-men-spion-wordt-wanneer-men-geen-soldaat-kan-zijn
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Niet wanneer men geen jeugdige dwaasheden meer doet is men oud, doch wanneer men ze niet meer vergeeft -Peter Sirius


niet-wanneer-men-geen-jeugdige-dwaasheden-meer-doet-is-men-oud-doch-wanneer-men-ze-niet-meer-vergeeft
Wanneer Men Een Natuurlijke Stijl Citaten: Wanneer er een conflict ontstaat tussen de natuurlijke wereld en de morele wereld, tussen de werkelijkheid en het geweten, dan is het het geweten dat gelijk moet hebben -Henri Frédéric Amiel


wanneer-er-een-conflict-ontstaat-tussen-de-natuurlijke-wereld-de-morele-wereld-tussen-de-werkelijkheid-het-geweten-dan-is-het-het-geweten-dat-gelijk