Werk Citaten

Werk Citaten: Voor de jeugd heb ik maar drie woorden als advies: Werk, werk, werk! -Otto von Bismarck


voor-de-jeugd-heb-ik-maar-drie-woorden-als-advies-werk-werk-werk
Werk Citaten: Durf te leven! Kwel u niet met te veel gedachten. Werk uw werk en zing uw lied onder blij verwachten -Petrus Augustus de Génestet


durf-te-leven-kwel-u-niet-met-te-veel-gedachten-werk-uw-werk-zing-uw-lied-onder-blij-verwachten
Werk Citaten: De ochtend neemt één derde van uw werk over; hij maakt de weg korter en doet het werk berer opschieten -Hesiodos


de-ochtend-neemt-één-derde-van-uw-werk-over-hij-maakt-de-weg-korter-doet-het-werk-berer-opschieten
Werk Citaten: Het onderwerp van een werk is dat waartoe een slecht werk zich beperkt -Paul Valéry


het-onderwerp-van-een-werk-is-dat-waartoe-een-slecht-werk-zich-beperkt
Werk Citaten: De maker van het werk is heengegaan, doch het werk zelf blijft niettemin bestaan -Ovidius


de-maker-van-het-werk-is-heengegaan-doch-het-werk-zelf-blijft-niettemin-bestaan
Werk Citaten: Als je goed ziet, dan is het beste werk uit de sterkste overtuiging geschreven, en alle werk wordt slapper dat zich verder van het weten verwijdert -Herman Gorter


als-goed-ziet-dan-is-het-beste-werk-uit-de-sterkste-overtuiging-geschreven-alle-werk-wordt-slapper-dat-zich-verder-van-het-weten-verwijdert
Werk Citaten: Plezier in het werk maakt perfectie in het werk -Aristoteles


plezier-in-het-werk-maakt-perfectie-in-het-werk
Werk Citaten: Werk zonder vreugd is waardeloos. Werk zonder leed is waardeloos. Leed zonder werk is waardeloos. Vreugde zonder werk is waardeloos -John Ruskin


werk-zonder-vreugd-is-waardeloos-werk-zonder-leed-is-waardeloos-leed-zonder-werk-is-waardeloos-vreugde-zonder-werk-is-waardeloos
Werk Citaten: Straks zijn er meer mensen aan het werk om mensen aan het werk te helpen, dan er mensen aan het werk zijn -Gerrit Komrij


straks-zijn-er-meer-mensen-aan-het-werk-om-mensen-aan-het-werk-te-helpen-dan-er-mensen-aan-het-werk-zijn
Werk Citaten: Wanneer een werk de indruk geeft vooruit te zijn op zijn tijd, dan is het eenvoudigweg de tijd die achteruit is op het werk -Jean Cocteau


wanneer-een-werk-de-indruk-geeft-vooruit-te-zijn-op-zijn-tijd-dan-is-het-eenvoudigweg-de-tijd-die-achteruit-is-op-het-werk
Werk Citaten: Het is niet zo gemakkelijk een naam te krijgen door een volmaakt werk, als een middelmatig werk te laten gelden door zijn eenmaal verworven naam -Jean de la Bruyère


het-is-niet-zo-gemakkelijk-een-naam-te-krijgen-door-een-volmaakt-werk-als-een-middelmatig-werk-te-laten-gelden-door-zijn-eenmaal-verworven-naam
Werk Citaten: De eerste vraag van een criticus moest zijn: Werk, wat hebt gij mij te zeggen? Maar daar bekommert hij zich in 't algemeen weinig om. Zijn eerste opwelling is veeleer: Werk, let op, wat ik u te zeggen heb -Arthur Schnitzler


Werk Citaten: Eerst geeft het werk reputatie aan de maker, vervolgens de maker aan het werk -Montesquieu


eerst-geeft-het-werk-reputatie-aan-de-maker-vervolgens-de-maker-aan-het-werk
Werk Citaten: Een machine kan het werk doen van vijftig gewone mensen. Geen enkele machine kan het werk doen van één bijzonder mens -Elbert Hubbard


een-machine-kan-het-werk-doen-van-vijftig-gewone-mensen-geen-enkele-machine-kan-het-werk-doen-van-één-bijzonder-mens
Werk Citaten: Wie buiten de waanzin der muzen om tot de poorten der poëzie gaat met het geloof, dat hij op grond van zijn kunstvaardigheid een groot dichter zal zijn, die blijft zelf oningewijd en zijn werk, het werk van de bezonnene, wordt door het oeuvre der waanzinnigen in het duister gesteld -Plato


Werk Citaten: Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is voltooid -Epictetus


Werk Citaten: Na enige jaren begon mijn werk zich onbewust los te maken van de natuurlijke verschijning van de werkelijkheid. De ervaring werd mijn enige leermeester. Ik wist nog maar weinig van de moderne schilderkunst. Toen ik voor het eerst het werk zag van de impressionisten, Van Gogh, Van Dongen, en de Fauves, bewonderde ik dat. Maar het was mijn weg om de waarheid alleen te zoeken -Piet Mondriaan


Werk Citaten: Werk is op zichzelf al een genot -Marcus Manilius