Wezens Citaten

Wezens Citaten: Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren -Pierre Teilhard de Chardin


wij-zijn-geen-menselijke-wezens-die-het-spirituele-ervaren-wij-zijn-spirituele-wezens-die-het-menselijke-ervaren
Wezens Citaten: De goede man is de vriend van alle levende wezens. -Mahatma Gandhi


de-goede-man-is-de-vriend-van-alle-levende-wezens
Wezens Citaten: Ik haat de wezens, die heren zijn en geen mannen -Carel Vosmaer


ik-haat-de-wezens-die-heren-zijn-geen-mannen
Wezens Citaten: Als het er echt op aan komt zijn menselijke wezens heldhaftig -George Orwell


als-het-er-echt-op-aan-komt-zijn-menselijke-wezens-heldhaftig
Wezens Citaten: Het is jammer dat slechts mensen, en niet wezens van hogere orde, de wereldgeschiedenis schrijven -Friedrich von Schiller


het-is-jammer-dat-slechts-mensen-niet-wezens-van-hogere-orde-de-wereldgeschiedenis-schrijven
Wezens Citaten: De mens is een redelijk wezen; jammer maar dat er onder de mensen zoveel onredelijke wezens zijn -Mr. Constantinus Bake


de-mens-is-een-redelijk-wezen-jammer-maar-dat-er-onder-de-mensen-zoveel-onredelijke-wezens-zijn
Wezens Citaten: Alle wezens zijn bang voor pijn en vrezen de dood. Verplaats u in hun situatie en laat hen met rust -Boeddha


alle-wezens-zijn-bang-voor-pijn-vrezen-de-dood-verplaats-u-in-hun-situatie-laat-hen-met-rust
Wezens Citaten: Er laat zich geen begin onderkennen, waarvan af gerekend de wezens ronddolen en zwerven, bevangen in onwetendheid en gekweld door de dorst om te leven -Boeddha


er-laat-zich-geen-begin-onderkennen-waarvan-af-gerekend-de-wezens-ronddolen-zwerven-bevangen-in-onwetendheid-gekweld-door-de-dorst-om-te-leven
Wezens Citaten: Ondanks alle filosofische verschillen tussen de grote wereldgodsdiensten: ze hebben allemaal hetzelfde potentieel om goede menselijke wezens voort te brengen -Dalai Lama (14e)


ondanks-alle-filosofische-verschillen-tussen-de-grote-wereldgodsdiensten-ze-hebben-allemaal-hetzelfde-potentieel-om-goede-menselijke-wezens-voort-te
Wezens Citaten: Idealen hebben een verstarrende werking op levende wezens die te hoog gegrepen hebben -Simon Vestdijk


idealen-hebben-een-verstarrende-werking-op-levende-wezens-die-te-hoog-gegrepen-hebben
Wezens Citaten: In de liefde gebeurt het paradoxale, dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven -Erich Fromm


in-de-liefde-gebeurt-het-paradoxale-dat-twee-wezens-één-worden-maar-toch-twee-blijven
Wezens Citaten: Hoewel er geen kruiperiger, laffer en verachtelijker wezens zijn dan hovelingen, geven zij zich toch voor de bloem der natie uit -Erasmus


hoewel-er-geen-kruiperiger-laffer-verachtelijker-wezens-zijn-dan-hovelingen-geven-zij-zich-toch-voor-de-bloem-der-natie-uit
Wezens Citaten: Alles zoekt zijn welzijn en ieder leeft voor zich; dat is voor alle levende wezens de onveranderlijke wet -André Cheniér


alles-zoekt-zijn-welzijn-ieder-leeft-voor-zich-dat-is-voor-alle-levende-wezens-de-onveranderlijke-wet
Wezens Citaten: We behoren levende wezens niet te behandelen als schoenen, potten of pannen, en ze van ons te werpen wanneer ze gebrekkig zijn geraakt of in onze dienst versleten -Plutarchus


we-behoren-levende-wezens-niet-te-behandelen-als-schoenen-potten-of-pannen-ze-van-ons-te-werpen-wanneer-ze-gebrekkig-zijn-geraakt-of-in-onze-dienst
Wezens Citaten: Kat: een miniatuurleeuw die van muizen houdt, honden haat en menselijke wezens met een neerbuigende welwillendheid bejegent -Oliver Herford


kat-een-miniatuurleeuw-die-van-muizen-houdt-honden-haat-menselijke-wezens-met-een-neerbuigende-welwillendheid-bejegent
Wezens Citaten: De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen… -Plato


de-liefde-herschept-het-oerbeeld-zij-tracht-twee-wezens-te-doen-samensmelten-tot-één-enkel-zij-wil-de-menselijke-natuur-genezen
Wezens Citaten: Verveling maakt dat wezens die elkaar zo weinig liefhebben als de mensen, elkaar toch zo ijverig achterna lopen: ze is de bron van alle gezellige omgang -A. Schopenhauer


verveling-maakt-dat-wezens-die-elkaar-zo-weinig-liefhebben-als-de-mensen-elkaar-toch-zo-ijverig-achterna-lopen-ze-is-de-bron-van-alle-gezellige-omgang
Wezens Citaten: Van dwang en macht, die alle wezens bindt, bevrijdt de mens zich, die zich overwint -Johann Wolfgang von Goethe


van-dwang-macht-die-alle-wezens-bindt-bevrijdt-de-mens-zich-die-zich-overwint