Wij Als Citaten

Wij Als Citaten: Als wij jong zijn vertrouwen wij onszelf te veel; als wij oud zijn anderen te weinig -Charles Caleb Colton


als-wij-jong-zijn-vertrouwen-wij-onszelf-te-veel-als-wij-oud-zijn-anderen-te-weinig
Wij Als Citaten: Als wij twisten, hoezeer wensen wij dan, dat wij zonder smet waren! -Ralph Waldo Emerson


als-wij-twisten-hoezeer-wensen-wij-dan-dat-wij-zonder-smet-waren
Wij Als Citaten: Niets leren wij zo laat en verleren wij zo vroeg als toe te geven dat wij ongelijk hebben -Marie von Ebner-Eschenbach


niets-leren-wij-zo-laat-verleren-wij-zo-vroeg-als-toe-te-geven-dat-wij-ongelijk-hebben
Wij Als Citaten: Wij zijn zo hoogmoedig dat wij zouden willen dat de hele wereld ons kent, zelfs de mensen die nog komen als wij er niet meer zijn. En wij zijn zo ijdel dat we al verheugd en tevreden zijn als vijf of zes in onze omgeving ons waarderen -Blaise Pascal


Wij Als Citaten: Wij hebben allen onze geheime zonden, en als wij onszelf beter kenden, zouden wij anderen minder hard vallen -George Eliot


wij-hebben-allen-onze-geheime-zonden-als-wij-onszelf-beter-kenden-zouden-wij-anderen-minder-hard-vallen
Wij Als Citaten: Wij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel konden -Johann Kaspar Lavater


wij-kunnen-het-noodlot-niet-overwinnen-maar-wij-kunnen-er-op-zulk-een-wijze-aan-toegeven-dat-wij-groter-zijn-dan-als-wij-het-wel-konden
Wij Als Citaten: De waarnemer in de mens is als een microscoop. Wanneer wij de stelschroef een beetje verder draaien, komt telkens weer een diepe wereld te zien. Als wij clair-voyant zijn ingesteld, zien wij de gehele wereld - ja het wereldruim als een vervaarlijk en schoon mysterie -Frits Hopman


Wij Als Citaten: Als wij de ouderdom begroeten als een vriend, behandelt hij ons zachter dan wanneer wij hem bevechten als een vijand -Dorothy Dix


als-wij-de-ouderdom-begroeten-als-een-vriend-behandelt-hij-ons-zachter-dan-wanneer-wij-hem-bevechten-als-een-vijand
Wij Als Citaten: Als wij doen wat wij behoren te doen, verdienen wij geen lof omdat het onze plicht is -Augustinus


als-wij-doen-wat-wij-behoren-te-doen-verdienen-wij-geen-lof-omdat-het-onze-plicht-is
Wij Als Citaten: Wij zouden slechts weinig dingen met vurigheid begeren, als wij volmaakt kenden, hetgeen wij begeren -Francois de la Rochefoucauld


wij-zouden-slechts-weinig-dingen-met-vurigheid-begeren-als-wij-volmaakt-kenden-hetgeen-wij-begeren
Wij Als Citaten: De dood aapt de geboorte na; bij het sterven zijn wij zo hulpeloos en naakt als pasgeboren kinderen. Natuurlijk, wij krijgen een lijkwade als luier -Georg Büchner


de-dood-aapt-de-geboorte-na-bij-het-sterven-zijn-wij-zo-hulpeloos-naakt-als-pasgeboren-kinderen-natuurlijk-wij-krijgen-een-lijkwade-als-luier
Wij Als Citaten: Wij beminnen hen die onze vijanden haten; als wij geen vijanden hadden, zouden er slechts weinig mensen zijn van wie wij hielden -Bertrand Russell


wij-beminnen-hen-die-onze-vijanden-haten-als-wij-geen-vijanden-hadden-zouden-er-slechts-weinig-mensen-zijn-van-wie-wij-hielden
Wij Als Citaten: Wij leven met onze fouten als met de geuren die wij met ons meedragen: wij ruiken ze zelf niet; zij hinderen alleen de anderen. -Marquise de Lambert


wij-leven-met-onze-fouten-als-met-de-geuren-die-wij-met-ons-meedragen-wij-ruiken-ze-zelf-niet-zij-hinderen-alleen-de-anderen
Wij Als Citaten: Wij moeten een oneindig vertrouwen in elkaar hebben. Als wij het niet hebben, moeten wij nooit laten blijken dat wij het niet hebben. -Henry David Thoreau


wij-moeten-een-oneindig-vertrouwen-in-elkaar-hebben-als-wij-het-niet-hebben-moeten-wij-nooit-laten-blijken-dat-wij-het-niet-hebben
Wij Als Citaten: Als wij onzeker zijn, beginnen wij definities te geven -Karel Boullart


als-wij-onzeker-zijn-beginnen-wij-definities-te-geven
Wij Als Citaten: Wij kennen elkaar het best als wij zwijgen -Karel Jonckheere


wij-kennen-elkaar-het-best-als-wij-zwijgen
Wij Als Citaten: Als wij de hand vol brieven nemen uit vroeger jaren, dan is het als hadden wij de verwelkte jaren zelve in de hand -Jean Paul


als-wij-de-hand-vol-brieven-nemen-uit-vroeger-jaren-dan-is-het-als-hadden-wij-de-verwelkte-jaren-zelve-in-de-hand
Wij Als Citaten: Het fatsoen van mensen als wij is, dat wij iedereen met rust laten -Hubert Lampo


het-fatsoen-van-mensen-als-wij-is-dat-wij-iedereen-met-rust-laten