Wij Lezen Citaten

Wij Lezen Citaten: Wij lezen om te kunnen zeggen dat we gelezen hebben -Charles Lamb


wij-lezen-om-te-kunnen-zeggen-dat-we-gelezen-hebben
Wij Lezen Citaten: Velen lezen, maar weinigen kunnen lezen -Mme de Warens


velen-lezen-maar-weinigen-kunnen-lezen
Wij Lezen Citaten: Alleen mensen die het goed hebben, lezen thrillers. Zij die in nood verkeren lezen rustige boeken -Godfried Bomans


alleen-mensen-die-het-goed-hebben-lezen-thrillers-zij-die-in-nood-verkeren-lezen-rustige-boeken
Wij Lezen Citaten: Lezen voorziet de geest van kennismateriaal, het is door ons denken dat we ons eigen maken wat we lezen -John Locke


lezen-voorziet-de-geest-van-kennismateriaal-het-is-door-ons-denken-dat-we-ons-eigen-maken-wat-we-lezen
Wij Lezen Citaten: Als je een boek niet steeds opnieuw met plezier kan lezen en herlezen, is het niet de moeite om lezen waard -Oscar Wilde


als-een-boek-niet-steeds-opnieuw-met-plezier-kan-lezen-herlezen-is-het-niet-de-moeite-om-lezen-waard
Wij Lezen Citaten: Morele bespiegelingen en levensregels lezen de mensen bijzonder graag; het is dan ook inderdaad wel zo aangenaam ze te lezen dan ze op te volgen -Otto Weiss


morele-bespiegelingen-levensregels-lezen-de-mensen-bijzonder-graag-het-is-dan-ook-inderdaad-wel-zo-aangenaam-ze-te-lezen-dan-ze-op-te-volgen
Wij Lezen Citaten: Grote genieën zijn eigenlijk niet in staat om een boek te lezen: tijdens het lezen vormen zij meer zichzelf dan dat zij de schrijver verstaan -Sören Kierkegaard


grote-genieën-zijn-eigenlijk-niet-in-staat-om-een-boek-te-lezen-tijdens-het-lezen-vormen-zij-meer-zichzelf-dan-dat-zij-de-schrijver-verstaan
Wij Lezen Citaten: Niet zij die veel lezen, maar zij die nuttige dingen lezen, zijn serieus bezig -Diogenus Laërtius


niet-zij-die-veel-lezen-maar-zij-die-nuttige-dingen-lezen-zijn-serieus-bezig
Wij Lezen Citaten: Lezers hebben vaak de neiging zich te vereenzelvigen met de personen uit de boeken die ze lezen. Daarom lezen ze graag boeken waar nette personen in voorkomen -Willem Frederik Hermans


lezers-hebben-vaak-de-neiging-zich-te-vereenzelvigen-met-de-personen-uit-de-boeken-die-ze-lezen-daarom-lezen-ze-graag-boeken-waar-nette-personen-in
Wij Lezen Citaten: De voornaamste wetenschap die men uit het lezen van boeken put is de wetenschap dat er maar heel weinig de moeite van het lezen waard zijn -Henry Louis Mencken


de-voornaamste-wetenschap-die-men-uit-het-lezen-van-boeken-put-is-de-wetenschap-dat-er-maar-heel-weinig-de-moeite-van-het-lezen-waard-zijn
Wij Lezen Citaten: Ik bloos als ik buitenmensen beklaag die nooit een boek lezen en plots bemerk ik dat ze zelf een boek zijn, zo boeiend en simpel, dat ik het betreur te hebben leren lezen -Karel Jonckheere


ik-bloos-als-ik-buitenmensen-beklaag-die-nooit-een-boek-lezen-plots-bemerk-ik-dat-ze-zelf-een-boek-zijn-zo-boeiend-simpel-dat-ik-het-betreur-te
Wij Lezen Citaten: Hoe graag zou ik blijven lezen en lezen; dat is voor mij a.h.w. de weg terug. Maar toch geloof ik dat ik alleen maar verder kom met geduld, op die lange en moeilijke weg waarop ik de dingen zelf moet doordenken. -Sören Kierkegaard


Wij Lezen Citaten: Sommigen lezen om te denken, die zijn zeldzaam; sommigen om te schrijven, die zijn algemeen; en sommigen lezen om te praten, die vormen de grote meerderheid -Charles Caleb Colton


sommigen-lezen-om-te-denken-die-zijn-zeldzaam-sommigen-om-te-schrijven-die-zijn-algemeen-sommigen-lezen-om-te-praten-die-vormen-de-grote-meerderheid
Wij Lezen Citaten: Wij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijn -Blaise Pascal


Wij Lezen Citaten: Evenals wij ons meer en meer hechten aan hen wien wij goeddoen, evenzo haten wij hevig hen die wij dikwijls beledigd hebben -Jean de la Bruyère


evenals-wij-ons-meer-meer-hechten-aan-hen-wien-wij-goeddoen-evenzo-haten-wij-hevig-hen-die-wij-dikwijls-beledigd-hebben
Wij Lezen Citaten: Wij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel konden -Johann Kaspar Lavater


wij-kunnen-het-noodlot-niet-overwinnen-maar-wij-kunnen-er-op-zulk-een-wijze-aan-toegeven-dat-wij-groter-zijn-dan-als-wij-het-wel-konden
Wij Lezen Citaten: Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben -William Shakespeare


wat-wij-bezitten-stellen-wij-eerst-op-prijs-wanneer-wij-het-verloren-hebben
Wij Lezen Citaten: Als wij twisten, hoezeer wensen wij dan, dat wij zonder smet waren! -Ralph Waldo Emerson


als-wij-twisten-hoezeer-wensen-wij-dan-dat-wij-zonder-smet-waren