Wij Citaten

Wij Citaten: Wij stellen ons niet tevreden met het leven, dat wij in ons hebben, en met ons eigen wezen; wij willen in de gedachten van anderen een denkbeeldig leven leiden; en wij sloven ons daarvoor uit om anders te schijnen dan wij zijn -Blaise Pascal


Wij Citaten: Evenals wij ons meer en meer hechten aan hen wien wij goeddoen, evenzo haten wij hevig hen die wij dikwijls beledigd hebben -Jean de la Bruyère


evenals-wij-ons-meer-meer-hechten-aan-hen-wien-wij-goeddoen-evenzo-haten-wij-hevig-hen-die-wij-dikwijls-beledigd-hebben
Wij Citaten: Wij kunnen het noodlot niet overwinnen, maar wij kunnen er op zulk een wijze aan toegeven, dat wij groter zijn dan als wij het wel konden -Johann Kaspar Lavater


wij-kunnen-het-noodlot-niet-overwinnen-maar-wij-kunnen-er-op-zulk-een-wijze-aan-toegeven-dat-wij-groter-zijn-dan-als-wij-het-wel-konden
Wij Citaten: Wat wij bezitten stellen wij eerst op prijs, wanneer wij het verloren hebben -William Shakespeare


wat-wij-bezitten-stellen-wij-eerst-op-prijs-wanneer-wij-het-verloren-hebben
Wij Citaten: Als wij twisten, hoezeer wensen wij dan, dat wij zonder smet waren! -Ralph Waldo Emerson


als-wij-twisten-hoezeer-wensen-wij-dan-dat-wij-zonder-smet-waren
Wij Citaten: Het bed is een verzameling van tegenstrijdigheden: wij gaan er in met tegenzin, met spijt gaan wij er uit, en elke avond nemen wij ons voor het vroeg te verlaten, maar elke morgen richten wij het zo in, dat wij er zo lang mogelijk in kunnen blijven -Charles Caleb Colton


Wij Citaten: Niets leren wij zo laat en verleren wij zo vroeg als toe te geven dat wij ongelijk hebben -Marie von Ebner-Eschenbach


niets-leren-wij-zo-laat-verleren-wij-zo-vroeg-als-toe-te-geven-dat-wij-ongelijk-hebben
Wij Citaten: Wij weten niet hoezeer wij iemand beminnen, voordat wij hem eenmaal leed hebben gedaan -Peter Sirius


wij-weten-niet-hoezeer-wij-iemand-beminnen-voordat-wij-hem-eenmaal-leed-hebben-gedaan
Wij Citaten: Wij zijn meer ons zelve, wanneer wij schrijven dan wanneer wij spreken, omdat wanneer wij schrijven wij alleen zijn -Comtesse Diane de Beausacq


wij-zijn-meer-ons-zelve-wanneer-wij-schrijven-dan-wanneer-wij-spreken-omdat-wanneer-wij-schrijven-wij-alleen-zijn
Wij Citaten: Wij zijn zo dol op loftuitingen, dat wij soms zelfs lof, die wij voor onoprecht houden, graag aanhoren -Vauvenargues


wij-zijn-zo-dol-op-loftuitingen-dat-wij-soms-zelfs-lof-die-wij-voor-onoprecht-houden-graag-aanhoren
Wij Citaten: Wanneer wij gedwongen worden, noemen wij het geweld; dwingen wij, dan noemen wij het macht -Fliegende Blätter


wanneer-wij-gedwongen-worden-noemen-wij-het-geweld-dwingen-wij-dan-noemen-wij-het-macht
Wij Citaten: Wij hebben allen onze geheime zonden, en als wij onszelf beter kenden, zouden wij anderen minder hard vallen -George Eliot


wij-hebben-allen-onze-geheime-zonden-als-wij-onszelf-beter-kenden-zouden-wij-anderen-minder-hard-vallen
Wij Citaten: Men kan met recht zeggen, dat wat wij doen, afhangt van wat wij zijn; doch men moet er bijvoegen dat wij, tot op zekere hoogte, zijn wat wij doen, en dat wij voortdurend onszelf scheppen -Henri-Louis Bergson


men-kan-met-recht-zeggen-dat-wat-wij-doen-afhangt-van-wat-wij-zijn-doch-men-moet-er-bijvoegen-dat-wij-tot-op-zekere-hoogte-zijn-wat-wij-doen-dat-wij
Wij Citaten: Wij spreken niet tot elkander, daar wij te veel weten. Wij zwijgen elkander toe, wij glimlachen elkaar ons weten toe -Friedrich Nietzsche


wij-spreken-niet-tot-elkander-daar-wij-te-veel-weten-wij-zwijgen-elkander-toe-wij-glimlachen-elkaar-ons-weten-toe
Wij Citaten: Wij zijn allen min of meer echo's, en wij herhalen, ondanks onszelf, de deugden, de gebreken, de gebaren en het karakter van hen, met wie wij leven -Joseph Joubert


wij-zijn-allen-min-of-meer-echo's-wij-herhalen-ondanks-onszelf-de-deugden-de-gebreken-de-gebaren-het-karakter-van-hen-met-wie-wij-leven
Wij Citaten: Wij leren eigenlijk slechts uit die boeken, welke wij niet kunnen beoordelen. Konden wij dat wel, dan moest de schrijver bij ons in de leer gaan -Johann Wolfgang von Goethe


wij-leren-eigenlijk-slechts-uit-die-boeken-welke-wij-niet-kunnen-beoordelen-konden-wij-dat-wel-dan-moest-de-schrijver-bij-ons-in-de-leer-gaan
Wij Citaten: Als wij doen wat wij behoren te doen, verdienen wij geen lof omdat het onze plicht is -Augustinus


als-wij-doen-wat-wij-behoren-te-doen-verdienen-wij-geen-lof-omdat-het-onze-plicht-is
Wij Citaten: Wij zouden slechts weinig dingen met vurigheid begeren, als wij volmaakt kenden, hetgeen wij begeren -Francois de la Rochefoucauld


wij-zouden-slechts-weinig-dingen-met-vurigheid-begeren-als-wij-volmaakt-kenden-hetgeen-wij-begeren