Wijze Woorden Vallen Citaten

Wijze Woorden Vallen Citaten: Slechts woorden, woorden, uit het harte niets -William Shakespeare


Wijze Woorden Vallen Citaten: De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst -Gerrit Komrij


Wijze Woorden Vallen Citaten: Zijn en niet-zijn brengen elkaar voort. Lang en kort vullen elkaar aan. Hoog en laag passen bij elkaar. Voor en achter volgen na elkaar. Daarom handelt de wijze niet, maar leeft hij volgens de leer die niet in woorden is uit te drukken -Lao-Tse


Wijze Woorden Vallen Citaten: Fijngevoelige mensen kunnen beter verdragen, dat ze op zotte wijze worden gelaakt dan op zotte wijze geprezen -Abbé Roux


fijngevoelige-mensen-kunnen-beter-verdragen-dat-ze-op-zotte-wijze-worden-gelaakt-dan-op-zotte-wijze-geprezen
Wijze Woorden Vallen Citaten: Het is niet de wijze van denken van de mens, die zijn wijze van leven verklaart, doch integendeel zijn wijze van leven, die zijn wijze van denken verklaart -Karl Marx


het-is-niet-de-wijze-van-denken-van-de-mens-die-zijn-wijze-van-leven-verklaart-doch-integendeel-zijn-wijze-van-leven-die-zijn-wijze-van-denken
Wijze Woorden Vallen Citaten: Als een bos brandt, voelt de wijze geen hitte. Als een rivier bevroren is, voelt de wijze geen koude. Als de bliksem een berg splijt en een cycloon de zee omhoog jaagt, voelt de wijze geen angst. Leven en dood raken hem niet. Waarom zou hij zich bekommeren om goed en slecht? -Tsjwang-tse


Wijze Woorden Vallen Citaten: Wij moeten de feiten als feiten erkennen, en weten dat woorden slechts woorden zijn, meer niet -Daisetz Teitaro Suzuki


wij-moeten-de-feiten-als-feiten-erkennen-weten-dat-woorden-slechts-woorden-zijn-meer-niet
Wijze Woorden Vallen Citaten: Voor goede gedachten zijn slechts weinig woorden nodig; alleen de slechte gedachten hullen zich in een vloed van woorden -Wolfgang Menzel


voor-goede-gedachten-zijn-slechts-weinig-woorden-nodig-alleen-de-slechte-gedachten-hullen-zich-in-een-vloed-van-woorden
Wijze Woorden Vallen Citaten: Wie zich realiseert dat op zijn woorden daden moeten volgen, spreekt weinig, en dan alleen die woorden, welke de te stellen daden voorbereiden -Ali ibn Aboe Talib


wie-zich-realiseert-dat-op-zijn-woorden-daden-moeten-volgen-spreekt-weinig-dan-alleen-die-woorden-welke-de-te-stellen-daden-voorbereiden
Wijze Woorden Vallen Citaten: De mensen denken dat veel woorden de dingen beter uitdrukken. Zij weten niet dat meestal zoveel gesproken woorden betekent: even zoveel sluiers gewikkeld om de idee -Inayat Khan


de-mensen-denken-dat-veel-woorden-de-dingen-beter-uitdrukken-zij-weten-niet-dat-meestal-zoveel-gesproken-woorden-betekent-even-zoveel-sluiers
Wijze Woorden Vallen Citaten: Een gedicht bestaat niet alleen uit woorden, het bestaat uit woorden en hun stilte -Martinus Nijhoff


een-gedicht-bestaat-niet-alleen-uit-woorden-het-bestaat-uit-woorden-hun-stilte
Wijze Woorden Vallen Citaten: Eden zijn slechts woorden, en woorden slechts wind -Samuel Butler


eden-zijn-slechts-woorden-woorden-slechts-wind
Wijze Woorden Vallen Citaten: Liefdesverklaring: met woorden willen zeggen wat men zou willen zeggen zonder woorden -Karel Jonckheere


liefdesverklaring-met-woorden-willen-zeggen-wat-men-zou-willen-zeggen-zonder-woorden
Wijze Woorden Vallen Citaten: Een wijze vrouw wil niemand tot vijand zijn; een wijze vrouw weigert om iemands slachtoffer te zijn -Maya Angelou


een-wijze-vrouw-wil-niemand-tot-vijand-zijn-een-wijze-vrouw-weigert-om-iemands-slachtoffer-te-zijn
Wijze Woorden Vallen Citaten: Ze konden het eigenlijk wel weten, dat geen een het in woorden vindt, en dat, waar ze hun woorden vergeten, het leven pas waarlijk begint! -Carel Steven Adama van Scheltema


ze-konden-het-eigenlijk-wel-weten-dat-geen-een-het-in-woorden-vindt-dat-waar-ze-hun-woorden-vergeten-het-leven-waarlijk-begint
Wijze Woorden Vallen Citaten: De dingen gebeuren. Zonder woorden zouden ze ook gebeuren. Maar dan zonder woorden -Herman de Coninck


de-dingen-gebeuren-zonder-woorden-zouden-ze-ook-gebeuren-maar-dan-zonder-woorden
Wijze Woorden Vallen Citaten: Er zijn meer dwaze dan wijze mensen;En zelfs onder wijze mensen, is er meer dwaasheid dan wijsheid -Nicolas Chamfort


er-zijn-meer-dwaze-dan-wijze-mensenen-zelfs-onder-wijze-mensen-is-er-meer-dwaasheid-dan-wijsheid
Wijze Woorden Vallen Citaten: Het is niet de wijze van denken van de mens die zijn leven bepaalt, maar zijn wijze van leven die zijn wijze van denken bepaalt -Karl Marx


het-is-niet-de-wijze-van-denken-van-de-mens-die-zijn-leven-bepaalt-maar-zijn-wijze-van-leven-die-zijn-wijze-van-denken-bepaalt