Wijze Citaten

Wijze Citaten: De wijze onderneemt niets, terwijl de niet-wijze zich in alles verwikkelt -Seng-ts'an


de-wijze-onderneemt-niets-terwijl-de-niet-wijze-zich-in-alles-verwikkelt
Wijze Citaten: Fijngevoelige mensen kunnen beter verdragen, dat ze op zotte wijze worden gelaakt dan op zotte wijze geprezen -Abbé Roux


fijngevoelige-mensen-kunnen-beter-verdragen-dat-ze-op-zotte-wijze-worden-gelaakt-dan-op-zotte-wijze-geprezen
Wijze Citaten: Het is niet de wijze van denken van de mens, die zijn wijze van leven verklaart, doch integendeel zijn wijze van leven, die zijn wijze van denken verklaart -Karl Marx


het-is-niet-de-wijze-van-denken-van-de-mens-die-zijn-wijze-van-leven-verklaart-doch-integendeel-zijn-wijze-van-leven-die-zijn-wijze-van-denken
Wijze Citaten: Als een bos brandt, voelt de wijze geen hitte. Als een rivier bevroren is, voelt de wijze geen koude. Als de bliksem een berg splijt en een cycloon de zee omhoog jaagt, voelt de wijze geen angst. Leven en dood raken hem niet. Waarom zou hij zich bekommeren om goed en slecht? -Tsjwang-tse


Wijze Citaten: Een wijze vrouw wil niemand tot vijand zijn; een wijze vrouw weigert om iemands slachtoffer te zijn -Maya Angelou


een-wijze-vrouw-wil-niemand-tot-vijand-zijn-een-wijze-vrouw-weigert-om-iemands-slachtoffer-te-zijn
Wijze Citaten: Er zijn meer dwaze dan wijze mensen;En zelfs onder wijze mensen, is er meer dwaasheid dan wijsheid -Nicolas Chamfort


er-zijn-meer-dwaze-dan-wijze-mensenen-zelfs-onder-wijze-mensen-is-er-meer-dwaasheid-dan-wijsheid
Wijze Citaten: Het is niet de wijze van denken van de mens die zijn leven bepaalt, maar zijn wijze van leven die zijn wijze van denken bepaalt -Karl Marx


het-is-niet-de-wijze-van-denken-van-de-mens-die-zijn-leven-bepaalt-maar-zijn-wijze-van-leven-die-zijn-wijze-van-denken-bepaalt
Wijze Citaten: De wijze handelt niet en daarom faalt hij niet. De wijze grijpt niet en daarom verliest hij niet -Lao-Tse


de-wijze-handelt-niet-daarom-faalt-hij-niet-de-wijze-grijpt-niet-daarom-verliest-hij-niet
Wijze Citaten: Als ik 't woord


Wijze Citaten: Voor een gek is een wijze gekker dan een gek voor een wijze -Julien de Valckenaere


voor-een-gek-is-een-wijze-gekker-dan-een-gek-voor-een-wijze
Wijze Citaten: De wijze is zelden slim -Marie von Ebner-Eschenbach


Wijze Citaten: Verdrukking maakt de wijze gek -Robert Browning


Wijze Citaten: De wijze vergoedt kwaad met goed -Lao-Tse


de-wijze-vergoedt-kwaad-met-goed
Wijze Citaten: De wijze maakt zelf zijn lot -Plautus


de-wijze-maakt-zelf-zijn-lot
Wijze Citaten: De wijze toont zijn bewondering door eerbied -Inayat Khan


de-wijze-toont-zijn-bewondering-door-eerbied
Wijze Citaten: De wijze is hij die zich over alles verwondert -André Gide


de-wijze-is-hij-die-zich-over-alles-verwondert
Wijze Citaten: De wijze draagt zijn bezit in zichzelf mee -Diogenus Laërtius


de-wijze-draagt-zijn-bezit-in-zichzelf-mee
Wijze Citaten: Geen wijze zonder een greintje dwaasheid -Georg Rollenhagen


geen-wijze-zonder-een-greintje-dwaasheid