Wordt Dat Hij Citaten

Wordt Dat Hij Citaten: Als iemand ontdekt dat zijn diepste aard één is met het AL, wordt hij verlost van de last van de tijd, angst en bezorgdheid; wordt hij bevrijd van de ketenen van vervreemding en bestaan als een afzonderlijk zelf. Zodra hij ziet dat het zelf en de ander één zijn, wordt hij verlost van de vrees voor het leven; zodra hij ziet dat zijn en niet-zijn één zijn, wordt hij bevrijdt van de angst om te sterven -Ken Wilber


Wordt Dat Hij Citaten: Een vrijgezel merkt dat hij oud wordt, als hem niet meer wordt gevraagd waarom hij nog niet getrouwd is, maar waarom hij het niet geweest is -Robert Schumann


een-vrijgezel-merkt-dat-hij-oud-wordt-als-hem-niet-meer-wordt-gevraagd-waarom-hij-nog-niet-getrouwd-is-maar-waarom-hij-het-niet-geweest-is
Wordt Dat Hij Citaten: Hoogmoedig is hij die vernedert wanneer hij vermaant, en grof wordt als hij berispt wordt -Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali


hoogmoedig-is-hij-die-vernedert-wanneer-hij-vermaant-grof-wordt-als-hij-berispt-wordt
Wordt Dat Hij Citaten: Een heerser moet ervoor zorgen dat hij op zodanige wijze gevreesd wordt dat hij, ook al slaagt hij er niet in de liefde van zijn onderdanen te winnen, toch in elk geval hun haat weet te ontlopen -Machiavelli


een-heerser-moet-ervoor-zorgen-dat-hij-op-zodanige-wijze-gevreesd-wordt-dat-hij-ook-al-slaagt-hij-er-niet-in-de-liefde-van-zijn-onderdanen-te-winnen
Wordt Dat Hij Citaten: Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem -Erich Fromm


Wordt Dat Hij Citaten: Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te leven -Jean de la Bruyère


er-zijn-voor-de-mens-slechts-drie-grote-gebeurtenissen-geboren-worden-leven-sterven-hij-merkt-niet-dat-hij-geboren-wordt-hij-lijdt-doordat-hij-moet
Wordt Dat Hij Citaten: De moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen -Erich Fromm


de-moderne-mens-leeft-met-de-illusie-dat-hij-weet-wat-hij-wil-terwijl-hij-eigenlijk-wil-wat-hij-wordt-verondersteld-te-willen
Wordt Dat Hij Citaten: Wanneer een man wijs is, wordt hij rijk, en als hij rijk is, wordt hij dwaas, of anders zijn vrouw wel -Finley Peter Dunne


wanneer-een-man-wijs-is-wordt-hij-rijk-als-hij-rijk-is-wordt-hij-dwaas-of-anders-zijn-vrouw-wel
Wordt Dat Hij Citaten: Het kan iedereen overkomen dat hij onzin vertelt; het wordt pas belachelijk als hij dat plechtig doet -Michel Eyquem de Montaigne


het-kan-iedereen-overkomen-dat-hij-onzin-vertelt-het-wordt-belachelijk-als-hij-dat-plechtig-doet
Wordt Dat Hij Citaten: Bidden moet toch een belediging van God zijn, alsof hij niet weet wat hij wil zonder dat hij aan zijn kop gezeurd wordt -Kees Stip


bidden-moet-toch-een-belediging-van-god-zijn-alsof-hij-niet-weet-wat-hij-wil-zonder-dat-hij-aan-zijn-kop-gezeurd-wordt
Wordt Dat Hij Citaten: Wanneer de mens doorkrijgt dat hij niet goed meer overeind kan komen dan wordt hij vroom en wijs: hij ziet dan af van de zure druiven van deze wereld -Kurt Tucholsky


wanneer-de-mens-doorkrijgt-dat-hij-niet-goed-meer-overeind-kan-komen-dan-wordt-hij-vroom-wijs-hij-ziet-dan-af-van-de-zure-druiven-van-deze-wereld
Wordt Dat Hij Citaten: Als ge iemand bejegent zoals hij is wordt hij erger, maar als ge hem bejegent alsof hij was wat hij zou moeten zijn wordt hij wat hij zou moeten zijn -Johann Wolfgang von Goethe


als-ge-iemand-bejegent-zoals-hij-is-wordt-hij-erger-maar-als-ge-hem-bejegent-alsof-hij-was-wat-hij-zou-moeten-zijn-wordt-hij-wat-hij-zou-moeten-zijn
Wordt Dat Hij Citaten: Als een staat tot die graad van bederf is gekomen, dat hij zichzelf niet meer kan hervormen, zal hij er niet veel bij verliezen als hij geheel opnieuw wordt ingericht -Montesquieu


als-een-staat-tot-die-graad-van-bederf-is-gekomen-dat-hij-zichzelf-niet-meer-kan-hervormen-zal-hij-er-niet-veel-bij-verliezen-als-hij-geheel-opnieuw
Wordt Dat Hij Citaten: Om iemand te leren kennen, is het oordeel, dat anderen over hem vellen, een troebele bron; meer wordt hij gekend uit het oordeel, dat door hem geveld wordt over anderen -P.H. Ritter Jr


om-iemand-te-leren-kennen-is-het-oordeel-dat-anderen-over-hem-vellen-een-troebele-bron-meer-wordt-hij-gekend-uit-het-oordeel-dat-door-hem-geveld-wordt
Wordt Dat Hij Citaten: Zolang oorlog beschouwd wordt als slecht, zal hij altijd zijn bekoringen hebben. Eerst wanneer hij als vulgair beschouwd wordt, zal hij ophouden populair te zijn -Oscar Wilde


zolang-oorlog-beschouwd-wordt-als-slecht-zal-hij-altijd-zijn-bekoringen-hebben-eerst-wanneer-hij-als-vulgair-beschouwd-wordt-zal-hij-ophouden
Wordt Dat Hij Citaten: De kunstenaar is geen zondagskind in het leven. Hij heeft een zware taak te volbrengen die vaak zijn kruis wordt. Hij moet weten dat elk van zijn daden, gevoelens, gedachten het fijne onaantastbare maar stevige materiaal vormt waaruit zijn werk ontstaat en dat hij daarom niet vrij is in het leven, maar enkel in de kunst -Wassily Kandinsky


Wordt Dat Hij Citaten: De druppel wordt tot zee, is hij in zee gekomen, de mens wordt God, als hij in God is opgenomen -Angelus Silesius


de-druppel-wordt-tot-zee-is-hij-in-zee-gekomen-de-mens-wordt-god-als-hij-in-god-is-opgenomen
Wordt Dat Hij Citaten: De dichter wordt nooit wat hij als kind heeft gedroomd. Hij wordt dichter om kind te blijven -Johan Daisne


de-dichter-wordt-nooit-wat-hij-als-kind-heeft-gedroomd-hij-wordt-dichter-om-kind-te-blijven