Wordt Dat Citaten

Wordt Dat Citaten: Het verlies dat door het hebben van sommige principes geleden wordt, is geloof ik ontzettend groot en ik geloof dat de tijd wel komt dat iets dergelijks wordt beseft en dat de wisselvalligheid meer aanbeden zal worden dan één ding -Leo Vroman


Wordt Dat Citaten: De waarheid is dat het kwaad door jezelf bedreven wordt. Men wordt bezoedeld door zichzelf. De waarheid is dat men door zichzelf gezuiverd wordt. Reinheid en onreinheid zijn van het individu. Niemand kan een ander rein maken -Boeddha


Wordt Dat Citaten: De ergste tragedie is dat je bewonderd wordt omdat je niet begrepen wordt -Jean Cocteau


de-ergste-tragedie-is-dat-bewonderd-wordt-omdat-niet-begrepen-wordt
Wordt Dat Citaten: Men kan hieruit een algemene regel afleiden, welke altijd of bijna altijd opgaat, dat namelijk degene die maakt dat iemand anders machtig wordt, zelf daarvan de dupe wordt -Machiavelli


men-kan-hieruit-een-algemene-regel-afleiden-welke-altijd-of-bijna-altijd-opgaat-dat-namelijk-degene-die-maakt-dat-iemand-anders-machtig-wordt-zelf
Wordt Dat Citaten: Vlees dat gegeten wordt zonder vrolijkheid of muziek wordt slecht verteerd -Sir Walter Scott


vlees-dat-gegeten-wordt-zonder-vrolijkheid-of-muziek-wordt-slecht-verteerd
Wordt Dat Citaten: Menig aanbod wordt gedaan in de stille hoop dat het wordt afgeslagen -C. J. Wijnaendts Francken


menig-aanbod-wordt-gedaan-in-de-stille-hoop-dat-het-wordt-afgeslagen
Wordt Dat Citaten: Ik weet dat deze wereld geregeerd wordt door oneindige intelligentie. Alles waardoor we zijn omringd – alles dat bestaat – bewijst dat er oneindige wetten achter schuil gaan. Dit feit kan niet worden ontkend. Het wordt gekenmerkt door een mathematische precisie -Thomas Alva Edison


Wordt Dat Citaten: Menigeen wordt liever uitgescholden en gehekeld, dan dat er heel geen notitie van hem wordt genomen -C. J. Wijnaendts Francken


menigeen-wordt-liever-uitgescholden-gehekeld-dan-dat-er-heel-geen-notitie-van-hem-wordt-genomen
Wordt Dat Citaten: De mensen vinden het gewoonlijk even afschuwelijk, wanneer ze horen dat er aan het christelijk geloof wordt getwijfeld, als wanneer ze zien dat het in de praktijk wordt gebracht -Samuel Butler


de-mensen-vinden-het-gewoonlijk-even-afschuwelijk-wanneer-ze-horen-dat-er-aan-het-christelijk-geloof-wordt-getwijfeld-als-wanneer-ze-zien-dat-het-in
Wordt Dat Citaten: Een scepticus die dogmaticus wordt, heeft besloten dat het hoog tijd wordt er zijn gemak van te nemen -Henry S. Haskins


een-scepticus-die-dogmaticus-wordt-heeft-besloten-dat-het-hoog-tijd-wordt-er-zijn-gemak-van-te-nemen
Wordt Dat Citaten: Als iemand ontdekt dat zijn diepste aard één is met het AL, wordt hij verlost van de last van de tijd, angst en bezorgdheid; wordt hij bevrijd van de ketenen van vervreemding en bestaan als een afzonderlijk zelf. Zodra hij ziet dat het zelf en de ander één zijn, wordt hij verlost van de vrees voor het leven; zodra hij ziet dat zijn en niet-zijn één zijn, wordt hij bevrijdt van de angst om te sterven -Ken Wilber


Wordt Dat Citaten: In zekere zin herhaalt zich het mysterie van de menswording in iedere vrouw: elk kind dat geboren wordt, is een god die mens wordt -Simone de Beauvoir


in-zekere-zin-herhaalt-zich-het-mysterie-van-de-menswording-in-iedere-vrouw-elk-kind-dat-geboren-wordt-is-een-god-die-mens-wordt
Wordt Dat Citaten: Geestigheid is het enige ding dat des te minder gevonden wordt, naarmate er des te ijveriger naar wordt gezocht. -Friedrich Hebbel


geestigheid-is-het-enige-ding-dat-te-minder-gevonden-wordt-naarmate-er-te-ijveriger-naar-wordt-gezocht
Wordt Dat Citaten: Gij moet niet geloven, dat men doordat men minister wordt, terstond wijzer en verstandiger wordt dan anderen -Otto von Bismarck


gij-moet-niet-geloven-dat-men-doordat-men-minister-wordt-terstond-wijzer-verstandiger-wordt-dan-anderen
Wordt Dat Citaten: Om iemand te leren kennen, is het oordeel, dat anderen over hem vellen, een troebele bron; meer wordt hij gekend uit het oordeel, dat door hem geveld wordt over anderen -P.H. Ritter Jr


om-iemand-te-leren-kennen-is-het-oordeel-dat-anderen-over-hem-vellen-een-troebele-bron-meer-wordt-hij-gekend-uit-het-oordeel-dat-door-hem-geveld-wordt
Wordt Dat Citaten: Het wordt tijd, dat de mens zijn doel kiest. Het wordt tijd, dat de mens de kiem van zijn hoogste verwachting plant -Friedrich Nietzsche


het-wordt-tijd-dat-de-mens-zijn-doel-kiest-het-wordt-tijd-dat-de-mens-de-kiem-van-zijn-hoogste-verwachting-plant
Wordt Dat Citaten: Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen -A. Schopenhauer


elke-waarheid-doorloopt-drie-stadia-eerst-wordt-ze-belachelijk-gemaakt-dan-wordt-ze-hevig-bestreden-tenslotte-wordt-ze-vanzelfsprekend-aangenomen
Wordt Dat Citaten: Menig bezoek, waarvan je denkt dat het aan jou gebracht wordt, wordt in feite gebracht aan je flessen, -Austin O'Malley


menig-bezoek-waarvan-denkt-dat-het-aan-jou-gebracht-wordt-wordt-in-feite-gebracht-aan-flessen