Wordt Veeleer Citaten

Wordt Veeleer Citaten: Liefde wordt niet in eerste instantie veroorzaakt door één object, maar is veeleer binnen de persoonlijkheid een sluimerende mogelijkheid die door een bepaald 'object' alleen tot werkzaamheid wordt gebracht -Erich Fromm


Wordt Veeleer Citaten: Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt -Comtesse Diane de Beausacq


afgunst-wordt-veeleer-geboren-uit-de-onvolkomenheid-van-hem-die-haar-koestert-dan-uit-de-volkomenheid-van-hem-die-haar-inboezemt
Wordt Veeleer Citaten: Een der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegt -Francois de la Rochefoucauld


Wordt Veeleer Citaten: Een grandioos onderwerp verzekert nog geen grandioos effect; veeleer het tegendeel -Wallace Stevens


een-grandioos-onderwerp-verzekert-nog-geen-grandioos-effect-veeleer-het-tegendeel
Wordt Veeleer Citaten: Harmonie is de verzoening der tegengestelden. In de tegenwoordige wereld onzer ervaring zijn veeleer de tegengestelden onverzoend -Spinoza


harmonie-is-de-verzoening-der-tegengestelden-in-de-tegenwoordige-wereld-onzer-ervaring-zijn-veeleer-de-tegengestelden-onverzoend
Wordt Veeleer Citaten: De ouderdom maakt ons niet kinds, zo het heet, hij vindt ons veeleer nog als echte kinderen -Johann Wolfgang von Goethe


de-ouderdom-maakt-ons-niet-kinds-zo-het-heet-hij-vindt-ons-veeleer-nog-als-echte-kinderen
Wordt Veeleer Citaten: Meditatie is geen vluchten uit de wereld, geen zichzelf afzonderen en afsluiten, maar veeleer het begrijpen van de wereld en haar wegen -Krishnamurti


meditatie-is-geen-vluchten-uit-de-wereld-geen-zichzelf-afzonderen-afsluiten-maar-veeleer-het-begrijpen-van-de-wereld-haar-wegen
Wordt Veeleer Citaten: Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen dat zij verkeerd is, het is veeleer een bewijs van mijn onwetendheid -Marcus Tullius Cicero


als-ik-een-zaak-niet-begrijp-is-dat-geen-reden-om-te-zeggen-dat-zij-verkeerd-is-het-is-veeleer-een-bewijs-van-mijn-onwetendheid
Wordt Veeleer Citaten: Wetten moeten niet zijn als lijmstokken, die alles vangen wat hen aanraakt, doch veeleer als vuurtorens, die de onwetende passagier voor schipbreuken behoedt -Sir Philip Sidney


wetten-moeten-niet-zijn-als-lijmstokken-die-alles-vangen-wat-hen-aanraakt-doch-veeleer-als-vuurtorens-die-de-onwetende-passagier-voor-schipbreuken
Wordt Veeleer Citaten: Geen mens heeft met maar één persoon onder velen goede relaties, maar veeleer met vele personen in één -Frederick William Faber


geen-mens-heeft-met-maar-één-persoon-onder-velen-goede-relaties-maar-veeleer-met-vele-personen-in-één
Wordt Veeleer Citaten: Hij was zo dik, dat zijn beenderen veeleer in zijn vlees schenen te hangen, dan zijn vlees aan zijn beenderen, als men ten minste het voortwoekerend 'vet' vlees mag noemen -Belcampo


hij-was-zo-dik-dat-zijn-beenderen-veeleer-in-zijn-vlees-schenen-te-hangen-dan-zijn-vlees-aan-zijn-beenderen-als-men-ten-minste-het-voortwoekerend
Wordt Veeleer Citaten: Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen -A. Schopenhauer


elke-waarheid-doorloopt-drie-stadia-eerst-wordt-ze-belachelijk-gemaakt-dan-wordt-ze-hevig-bestreden-tenslotte-wordt-ze-vanzelfsprekend-aangenomen
Wordt Veeleer Citaten: De dwaling der literatoren bestaat in het geloof, dat alleen de geest eerbaar zou maken. Veeleer het tegendeel is waar. Alleen waar geen geest is, bestaat eerbaarheid -Thomas Mann


de-dwaling-der-literatoren-bestaat-in-het-geloof-dat-alleen-de-geest-eerbaar-zou-maken-veeleer-het-tegendeel-is-waar-alleen-waar-geen-geest-is
Wordt Veeleer Citaten: Denk niet dat je heiligheid kunt baseren op doen; heiligheid moet je veeleer baseren op zijn. Want de werken heiligen niet ons, maar wij moeten de werken heiligen -Eckhart Tolle


denk-niet-dat-heiligheid-kunt-baseren-op-doen-heiligheid-moet-veeleer-baseren-op-zijn-want-de-werken-heiligen-niet-ons-maar-wij-moeten-de-werken
Wordt Veeleer Citaten: De eerste vraag van een criticus moest zijn: Werk, wat hebt gij mij te zeggen? Maar daar bekommert hij zich in 't algemeen weinig om. Zijn eerste opwelling is veeleer: Werk, let op, wat ik u te zeggen heb -Arthur Schnitzler


Wordt Veeleer Citaten: Men meent wel eens, dat een zondaar iemand is met een zwakke wil. Veeleer is hij iemand die zijn leven al te zeer inricht naar de technische kunstgrepen van het `nooit' en `niet meer'. De weg naar de hel is niet met goede voornemens geplaveid, maar met grammaticaal geordende onzin -Simon Vestdijk


Wordt Veeleer Citaten: Schoonheid is niet het beeld dat je zou willen zien, noch het lied dat je zou willen horen, maar veeleer een beeld dat je al ziet, al sluit je je ogen, en een lied dat je hoort, ook al sluit je je oren -Kahlil Gibran


Wordt Veeleer Citaten: De ergste tragedie is dat je bewonderd wordt omdat je niet begrepen wordt -Jean Cocteau


de-ergste-tragedie-is-dat-bewonderd-wordt-omdat-niet-begrepen-wordt