Wreken Velen Zich Door Er Citaten

Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Omdat het paradijs voor hen gesloten is, wreken velen zich door er stenen in te gooien -Salomon Baer-Oberdorf


omdat-het-paradijs-voor-hen-gesloten-is-wreken-velen-zich-door-er-stenen-in-te-gooien
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Men kan zich niet beter op een man wreken dan door met zijn dochter te trouwen -Jean de Boisson


men-kan-zich-niet-beter-op-een-man-wreken-dan-door-met-zijn-dochter-te-trouwen
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Wie de gelegenheid heeft om zich te wreken en het niet doet, verheft zich boven de mens -Chevalier de Méré


wie-de-gelegenheid-heeft-om-zich-te-wreken-het-niet-doet-verheft-zich-boven-de-mens
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Door kunst en wetenschap hebben velen zich roem verworven -Ovidius


door-kunst-wetenschap-hebben-velen-zich-roem-verworven
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Misdrijven wreken zich vaak op de bedrijver -Seneca


misdrijven-wreken-zich-vaak-op-de-bedrijver
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: De beste manier om zich op iemand te wreken is niet op hem te gelijken -Marcus Aurelius


de-beste-manier-om-zich-op-iemand-te-wreken-is-niet-op-hem-te-gelijken
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Zich toornig maken is; fouten van anderen op zichzelf wreken -Alexander Pope


zich-toornig-maken-is-fouten-van-anderen-op-zichzelf-wreken
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Zich te wreken op doden, die nog rondlopen, dat is ware lijkenschennis -Salomon Baer-Oberdorf


zich-te-wreken-op-doden-die-nog-rondlopen-dat-is-ware-lijkenschennis
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Door velen betreurd is hij gestorven maar door niemand meer dan door mij -Horatius


door-velen-betreurd-is-hij-gestorven-maar-door-niemand-meer-dan-door-mij
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: De wijze zoekt zich niet op zijn vijanden te wreken; hij laat dat aan het leven over -Paul Courty


de-wijze-zoekt-zich-niet-op-zijn-vijanden-te-wreken-hij-laat-dat-aan-het-leven-over
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Wantrouw de mensen die de liefde de eerzucht en de maatschappij de rug toekeren. Zij zullen zich wreken op hun onthechting -Émil Michel Cioran


wantrouw-de-mensen-die-de-liefde-de-eerzucht-de-maatschappij-de-rug-toekeren-zij-zullen-zich-wreken-op-hun-onthechting
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Een mens schrijft memoires als hij zich op geen enkele andere wijze meer wreken kan -Georges Clemenceau


een-mens-schrijft-memoires-als-hij-zich-op-geen-enkele-andere-wijze-meer-wreken-kan
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Wees voorzichtig met uwe weldaden; er zijn mensen, die zich over ontvangen weldaden wreken -Peter Sirius


wees-voorzichtig-met-uwe-weldaden-er-zijn-mensen-die-zich-over-ontvangen-weldaden-wreken
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Velen verstaan het , door toegeven hun wil door te zetten -Peter Sirius


velen-verstaan-het-door-toegeven-hun-wil-door-te-zetten
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Door sentimentele liederen worden velen meer geroerd dan door ongelukkige mensen -Yehudi Menuhin


door-sentimentele-liederen-worden-velen-meer-geroerd-dan-door-ongelukkige-mensen
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Er zijn ouders die zich wreken op hun kinderen over de slechte opvoeding die zij hun gegeven hebben -Carmen Sylva


er-zijn-ouders-die-zich-wreken-op-hun-kinderen-over-de-slechte-opvoeding-die-zij-hun-gegeven-hebben
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Er zijn velen, die door gering gewicht omhoog stijgen, gelijk er anderen zijn, die door solide zwaarte beneden blijven -C. J. Wijnaendts Francken


er-zijn-velen-die-door-gering-gewicht-omhoog-stijgen-gelijk-er-anderen-zijn-die-door-solide-zwaarte-beneden-blijven
Wreken Velen Zich Door Er Citaten: Door de inspanning, door de waakzaamheid, door de zelfbeheersing, schept de wijze zich een eiland dat niet door de overstroming verzwolgen wordt -Boeddha


door-de-inspanning-door-de-waakzaamheid-door-de-zelfbeheersing-schept-de-wijze-zich-een-eiland-dat-niet-door-de-overstroming-verzwolgen-wordt