Zelf Citaten

Go to Gemtracks
Zelf Citaten: Beslissingen en ik hebben nooit op goede voet met elkaar gestaan, zelf niet als ik ze zelf bedacht -Renate Rubinstein
beslissingen-ik-hebben-nooit-op-goede-voet-met-elkaar-gestaan-zelf-niet-als-ik-ze-zelf-bedacht
Zelf Citaten: Laat hen anderen onderrichten, die zelf uitmunten, en vrij critiseren, die zelf iets goeds hebben geschreven -Alexander Pope
laat-hen-anderen-onderrichten-die-zelf-uitmunten-vrij-critiseren-die-zelf-iets-goeds-hebben-geschreven
Zelf Citaten: Het leven heeft geen waarde behoudens datgene die je er zelf aan toekent, en ook geen blijdschap tenzij je die zelf erin brengt -Henry David Thoreau
het-leven-heeft-geen-waarde-behoudens-datgene-die-er-zelf-aan-toekent-ook-geen-blijdschap-tenzij-die-zelf-erin-brengt
Zelf Citaten: Het leven zelf is slechts de schaduw van de dood, en gestorvenen zijn slechts de schaduwen der levenden. Alle dingen vallen onder deze naam. De zon zelf is slechts de donkere simulacrum, en het licht slechts de schaduw van God -Sir Thomas Browne
Zelf Citaten: Het overkomt de huichelaar soms dat hij zichzelf ervan overtuigt de deugden te bezitten die hij zich aanmatigt; zoals de kwakzalver, door steeds maar hoog op te geven van de heilzame werking van zijn zalf, uiteindelijk zelf gelooft wat hij zegt en zich er zelf mee inwrijft -Jean Antoine Petit-Senn
Zelf Citaten: God doet mij geboren worden als zich zelf, en zich zelf als mij en mij als zijn wezen en zijn natuur -Eckhart Tolle
god-doet-mij-geboren-worden-als-zich-zelf-zich-zelf-als-mij-mij-als-zijn-wezen-zijn-natuur
Zelf Citaten: Anderen vertellen en het zelf niet doen, dat is min; anderen vertellen maar het zelf ook doen, dat is groots, dat is het helemaal -Paracelsus
anderen-vertellen-het-zelf-niet-doen-dat-is-min-anderen-vertellen-maar-het-zelf-ook-doen-dat-is-groots-dat-is-het-helemaal
Zelf Citaten: Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan -Aristoteles
Zelf Citaten: Vertrouw anderen niet meer dan u zelf, en u zelf niet meer dan anderen -E. F. Kossmann
vertrouw-anderen-niet-meer-dan-u-zelf-u-zelf-niet-meer-dan-anderen
Zelf Citaten: Je eigenwaarde bepaal je zelf -Friedrich von Schiller
Zelf Citaten: De weg zelf is je bestemming -Confucius
Zelf Citaten: God zelf helpt de dapperen -Ovidius
god-zelf-helpt-de-dapperen
Zelf Citaten: Grootheid verraadt zich zelf -William Shakespeare
Zelf Citaten: Wie schrik aanjaagt, is zelf bang -Epicurus
wie-schrik-aanjaagt-is-zelf-bang
Zelf Citaten: Smart is zich zelf tot medicijn -William Cowper
Zelf Citaten: Zelf heb ik mij de kunst geleerd -Homerus
zelf-heb-ik-mij-de-kunst-geleerd
Zelf Citaten: Het leven zelf is een citaat -Jorge Luis Borges
Zelf Citaten: Alle dingen zijn God zelf -Eckhart Tolle
Zelf Citaten: Hij heeft het zelf gezegd -Diogenus Laërtius
Zelf Citaten: Acht u zelf, en men zal u achten -Anna Dix
acht-u-zelf-men-zal-u-achten
Zelf Citaten: Niets is zo doodeenvoudig als de dood zelf -Seneca
niets-is-zo-doodeenvoudig-als-de-dood-zelf
Zelf Citaten: De wijze maakt zelf zijn lot -Plautus
de-wijze-maakt-zelf-zijn-lot
Zelf Citaten: De hel, dat zijn wij zelf -T. S. Eliot
Zelf Citaten: Wie zoekt, raakt licht zelf verloren -Friedrich Nietzsche
Zelf Citaten: Laat uw hersenen werken en blijf zelf thuis -Guy Mortier
laat-uw-hersenen-werken-blijf-zelf-thuis
Zelf Citaten: Diep in boeken thuis, doch zelf ondiep -John Milton
diep-in-boeken-thuis-doch-zelf-ondiep
Zelf Citaten: Vergeef dikwijls een ander, u zelf nooit -Publilius Syrus
vergeef-dikwijls-een-ander-u-zelf-nooit
Zelf Citaten: Een levend woord is het leven zelf -Inayat Khan
een-levend-woord-is-het-leven-zelf
Zelf Citaten: De biecht zelf, niet de priester, geeft absolutie -Oscar Wilde
de-biecht-zelf-niet-de-priester-geeft-absolutie
Zelf Citaten: Al wat goed is beveelt zich zelf aan -William Shakespeare
Zelf Citaten: De man schept zich zelf zijn noodlot -Gottfried Kinkel
de-man-schept-zich-zelf-zijn-noodlot
Zelf Citaten: Het geluk ligt in de smaak en niet in de dingen zelf -Francois de la Rochefoucauld
Zelf Citaten: Onwetendheid over het zelf brengt de vrees voor de dood -Inayat Khan
onwetendheid-over-het-zelf-brengt-de-vrees-voor-de-dood
Zelf Citaten: Vervulde wensen zijn vaak zelf gezaaide rampen -Ouida
vervulde-wensen-zijn-vaak-zelf-gezaaide-rampen
Zelf Citaten: Het enige geschenk is een deel van je zelf -Ralph Waldo Emerson