Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten

Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Een dame is een vrouw die maakt dat een man zich gedraagt als een heer -Russell Lynes


een-dame-is-een-vrouw-die-maakt-dat-een-man-zich-gedraagt-als-een-heer
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Hij die zich in zijn ouderdom als een jonge man gedraagt, is als de man die de trompet steekt voor de aanval te midden van de terugtocht -Keikavus


hij-die-zich-in-zijn-ouderdom-als-een-jonge-man-gedraagt-is-als-de-man-die-de-trompet-steekt-voor-de-aanval-te-midden-van-de-terugtocht
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: De vrouw is een wezen dat zich wel als een man kan gedragen, maar niet als een heer -Cees Buddingh


de-vrouw-is-een-wezen-dat-zich-wel-als-een-man-kan-gedragen-maar-niet-als-een-heer
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Niets is kenmerkender voor een mens dan de manier waarop hij zich tegen dwazen gedraagt -Henri Frédéric Amiel


niets-is-kenmerkender-voor-een-mens-dan-de-manier-waarop-hij-zich-tegen-dwazen-gedraagt
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Het is niet goed voor het karakter van de mens om er als een engel uit te zien; dat is er de oorzaak van dat hij zich slecht gedraagt -Margaret Mead


het-is-niet-goed-voor-het-karakter-van-de-mens-om-er-als-een-engel-uit-te-zien-dat-is-er-de-oorzaak-van-dat-hij-zich-slecht-gedraagt
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: De laagste aller schurken is de huichelaar, die ervoor zorg draagt zich op het ogenblik waarop hij zich het valst gedraagt, het deugdzaamst voor te doen -Marcus Tullius Cicero


de-laagste-aller-schurken-is-de-huichelaar-die-ervoor-zorg-draagt-zich-op-het-ogenblik-waarop-hij-zich-het-valst-gedraagt-het-deugdzaamst-voor-te-doen
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: De mens is praktisch altijd in die mate slecht als het in zijn kraam te pas komt. Als hij zich rechtmatig gedraagt, kan men concluderen dat slecht zijn niet noodzakelijk voor hem is. Ik heb uiterst vriendelijke en doodonschuldige mensen de meest wrede dingen zien doen om te ontkomen aan een ernstig verlies dat op een andere manier niet te vermijden was -Giacomo Leopardi


Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Ze gedraagt zich alsof ze mooi is. De meeste Amerikaanse vrouwen doen dat. Het is het geheim van hun charme -Oscar Wilde


ze-gedraagt-zich-alsof-ze-mooi-is-de-meeste-amerikaanse-vrouwen-doen-dat-het-is-het-geheim-van-hun-charme
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: De mens zou niet de heer der schepping zijn, als hij zich niet boven haar verheven achtte -Johann Wolfgang von Goethe


de-mens-zou-niet-de-heer-der-schepping-zijn-als-hij-zich-niet-boven-haar-verheven-achtte
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Eens een heer, altijd een heer -Charles Dickens


Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: De democratie, zo verheerlijkt in onze dagen, zelfs door haar naïeve slachtoffers, is er niet tevreden mee de schooier met de heer gelijk te stellen, maar zij maakt de schooier de meerdere van de heer -Edmond Thiaudière


Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Een fatsoenlijk heer kan geen filosoof zijn en een filosoof geen fatsoenlijk heer, want voor de filosoof staat niets vast, ook hij zelf niet -Oliver Wendell Holmes


een-fatsoenlijk-heer-kan-geen-filosoof-zijn-een-filosoof-geen-fatsoenlijk-heer-want-voor-de-filosoof-staat-niets-vast-ook-hij-zelf-niet
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Het gebed van de moderne mens: `Heer, als u bestaat, red mijn ziel als ik die heb.` -Fons Jansen


het-gebed-van-de-moderne-mens-`heer-als-u-bestaat-red-mijn-ziel-als-ik-die-heb`
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: De heer moet niet eerbiedwaardig zijn door zijn huis, doch het huis door de heer -Marcus Tullius Cicero


de-heer-moet-niet-eerbiedwaardig-zijn-door-zijn-huis-doch-het-huis-door-de-heer
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Ik ben zo arm als Job, mijn heer, maar niet zo geduldig -William Shakespeare


ik-ben-zo-arm-als-job-mijn-heer-maar-niet-zo-geduldig
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Een voortreffelijke reputatie, waarde heer, is zowel bij mannen als vrouwen het duidelijkst zichtbare sieraad van hun innerlijk -William Shakespeare


een-voortreffelijke-reputatie-waarde-heer-is-zowel-bij-mannen-als-vrouwen-het-duidelijkst-zichtbare-sieraad-van-hun-innerlijk
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: Als een man een heer is, weet hij voldoende, en als hij er geen is, is alles wat hij weet slecht voor hem -Oscar Wilde


als-een-man-een-heer-is-weet-hij-voldoende-als-hij-er-geen-is-is-alles-wat-hij-weet-slecht-voor-hem
Zich Gedraagt Als Een Heer Citaten: De dood is de heer des levens, en de vrees voor die heer is het begin der wijsbegeerte; wat de dood niet heeft gevreesd komt niet tot wijsheid, en wat over die vrees niet heenkomt, even weinig -G. J. P. J. Bolland


de-dood-is-de-heer-levens-de-vrees-voor-die-heer-is-het-begin-der-wijsbegeerte-wat-de-dood-niet-heeft-gevreesd-komt-niet-tot-wijsheid-wat-over-die