Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten

Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Zolang de gedachte zich in geen menselijke woorden opdoet, is zij een stof zonder vorm -Jacob Geel


zolang-de-gedachte-zich-in-geen-menselijke-woorden-opdoet-is-zij-een-stof-zonder-vorm
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Juist door vragen waarop geen antwoord is, worden menselijke mogelijkheden beperkt, worden de grenzen van het menselijke bestaan afgebakend -Milan Kundera


juist-door-vragen-waarop-geen-antwoord-is-worden-menselijke-mogelijkheden-beperkt-worden-de-grenzen-van-het-menselijke-bestaan-afgebakend
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Voor goede gedachten zijn slechts weinig woorden nodig; alleen de slechte gedachten hullen zich in een vloed van woorden -Wolfgang Menzel


voor-goede-gedachten-zijn-slechts-weinig-woorden-nodig-alleen-de-slechte-gedachten-hullen-zich-in-een-vloed-van-woorden
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Wie zich realiseert dat op zijn woorden daden moeten volgen, spreekt weinig, en dan alleen die woorden, welke de te stellen daden voorbereiden -Ali ibn Aboe Talib


wie-zich-realiseert-dat-op-zijn-woorden-daden-moeten-volgen-spreekt-weinig-dan-alleen-die-woorden-welke-de-te-stellen-daden-voorbereiden
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Dat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werken -Friedrich von Logau


dat-mensen-'t-ernstig-menen-is-hieraan-slechts-te-merken-i-niet-woorden-blijven-woorden-doch-woorden-worden-werken
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Ze konden het eigenlijk wel weten, dat geen een het in woorden vindt, en dat, waar ze hun woorden vergeten, het leven pas waarlijk begint! -Carel Steven Adama van Scheltema


ze-konden-het-eigenlijk-wel-weten-dat-geen-een-het-in-woorden-vindt-dat-waar-ze-hun-woorden-vergeten-het-leven-waarlijk-begint
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Bij de beoordeling van alle schrijvers moet men zich de vraag stellen, of iemand met weinig woorden vele gedachten, of met vele woorden weinig gedachten uitdrukt -Ernst Hohenemser


bij-de-beoordeling-van-alle-schrijvers-moet-men-zich-de-vraag-stellen-of-iemand-met-weinig-woorden-vele-gedachten-of-met-vele-woorden-weinig-gedachten
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Conversatie-aandrang is een menselijke zwakheid; het bewegen der kaken en het voortbrengen van min of meer beduidenishebbende woorden, zinnen en peroraties is een fysieke behoefte zo goed als eten en slapen -Louis Couperus


Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: In het atoom steekt geen kwaad, alleen in de menselijke geest -Adlai Stevenson


in-het-atoom-steekt-geen-kwaad-alleen-in-de-menselijke-geest
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: De menselijke aard sluit geen inzichten in, maar de goddelijke wel -Heraclitus


de-menselijke-aard-sluit-geen-inzichten-in-maar-de-goddelijke-wel
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: De psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloeden -Sigmund Freud


Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Hoe verachtelijk is de mens als hij zich niet boven het menselijke weet te verheffen! -Seneca


hoe-verachtelijk-is-de-mens-als-hij-zich-niet-boven-het-menselijke-weet-te-verheffen
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Hoe verachterlijk is een mens, als hij zich niet boven het menselijke weet te verheffen! -Seneca


hoe-verachterlijk-is-een-mens-als-hij-zich-niet-boven-het-menselijke-weet-te-verheffen
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Nooit verlaagt de menselijke natuur zich zozeer, dan wanneer de bijgelovige onwetendheid met de macht gewapend is -Voltaire


nooit-verlaagt-de-menselijke-natuur-zich-zozeer-dan-wanneer-de-bijgelovige-onwetendheid-met-de-macht-gewapend-is
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Een van de vele tekenen van de menselijke domheid is de bewondering voor energie. Op zich zelf is energie een volkomen neutrale eigenschap, die pas bewonderenswaardig wordt als het doel, waarop zij zich richt, dat is -Jacques C. Bloem


Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: De wet is het laatste resultaat van menselijke wijsheid handelend volgens menselijke ervaring ten bate van de gemeenschap -Samuel Johnson


de-wet-is-het-laatste-resultaat-van-menselijke-wijsheid-handelend-volgens-menselijke-ervaring-ten-bate-van-de-gemeenschap
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen -Julius Caesar


het-is-een-algemeen-voorkomende-menselijke-zwakheid-teveel-vertrouwen-te-stellen-in-onzekere-onbekende-dingen-of-zich-daardoor-angst-te-laten
Zich In Geen Menselijke Woorden Citaten: Veel woorden putten zich snel uit. Beter is het maat te houden -Lao-Tse


veel-woorden-putten-zich-snel-uit-beter-is-het-maat-te-houden