Zich In Geen Menselijke Citaten

Zich In Geen Menselijke Citaten: Zolang de gedachte zich in geen menselijke woorden opdoet, is zij een stof zonder vorm -Jacob Geel


zolang-de-gedachte-zich-in-geen-menselijke-woorden-opdoet-is-zij-een-stof-zonder-vorm
Zich In Geen Menselijke Citaten: Juist door vragen waarop geen antwoord is, worden menselijke mogelijkheden beperkt, worden de grenzen van het menselijke bestaan afgebakend -Milan Kundera


juist-door-vragen-waarop-geen-antwoord-is-worden-menselijke-mogelijkheden-beperkt-worden-de-grenzen-van-het-menselijke-bestaan-afgebakend
Zich In Geen Menselijke Citaten: In het atoom steekt geen kwaad, alleen in de menselijke geest -Adlai Stevenson


in-het-atoom-steekt-geen-kwaad-alleen-in-de-menselijke-geest
Zich In Geen Menselijke Citaten: De menselijke aard sluit geen inzichten in, maar de goddelijke wel -Heraclitus


de-menselijke-aard-sluit-geen-inzichten-in-maar-de-goddelijke-wel
Zich In Geen Menselijke Citaten: Hoe verachtelijk is de mens als hij zich niet boven het menselijke weet te verheffen! -Seneca


hoe-verachtelijk-is-de-mens-als-hij-zich-niet-boven-het-menselijke-weet-te-verheffen
Zich In Geen Menselijke Citaten: Hoe verachterlijk is een mens, als hij zich niet boven het menselijke weet te verheffen! -Seneca


hoe-verachterlijk-is-een-mens-als-hij-zich-niet-boven-het-menselijke-weet-te-verheffen
Zich In Geen Menselijke Citaten: Nooit verlaagt de menselijke natuur zich zozeer, dan wanneer de bijgelovige onwetendheid met de macht gewapend is -Voltaire


nooit-verlaagt-de-menselijke-natuur-zich-zozeer-dan-wanneer-de-bijgelovige-onwetendheid-met-de-macht-gewapend-is
Zich In Geen Menselijke Citaten: Een van de vele tekenen van de menselijke domheid is de bewondering voor energie. Op zich zelf is energie een volkomen neutrale eigenschap, die pas bewonderenswaardig wordt als het doel, waarop zij zich richt, dat is -Jacques C. Bloem


Zich In Geen Menselijke Citaten: De wet is het laatste resultaat van menselijke wijsheid handelend volgens menselijke ervaring ten bate van de gemeenschap -Samuel Johnson


de-wet-is-het-laatste-resultaat-van-menselijke-wijsheid-handelend-volgens-menselijke-ervaring-ten-bate-van-de-gemeenschap
Zich In Geen Menselijke Citaten: Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen -Julius Caesar


het-is-een-algemeen-voorkomende-menselijke-zwakheid-teveel-vertrouwen-te-stellen-in-onzekere-onbekende-dingen-of-zich-daardoor-angst-te-laten
Zich In Geen Menselijke Citaten: Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren -Pierre Teilhard de Chardin


wij-zijn-geen-menselijke-wezens-die-het-spirituele-ervaren-wij-zijn-spirituele-wezens-die-het-menselijke-ervaren
Zich In Geen Menselijke Citaten: De gelijkheid zal misschien een recht zijn, maar geen menselijke macht zal haar tot werkelijkheid kunnen brengen -Honoré de Balzac


de-gelijkheid-zal-misschien-een-recht-zijn-maar-geen-menselijke-macht-zal-haar-tot-werkelijkheid-kunnen-brengen
Zich In Geen Menselijke Citaten: Hij was een van degenen die, als ze een blik in hun binnenste gunnen, bij ons de vraag doen rijzen: zou de heelalstructuur niet minder ingewikkeld zijn dan de menselijke, dan sommige menselijke althans? -Ferdinand Bordewijk


Zich In Geen Menselijke Citaten: De kortste en zekerste manier om eervol in de wereld te leven is om zich voor te doen zoals men werkelijk is; alle menselijke deugden nemen toe en worden versterkt door ze in de praktijk te brengen en ze te ervaren -Socrates


Zich In Geen Menselijke Citaten: Het is absurd om te geloven dat een God menselijke passies heeft, en één van de laagste van de menselijke passies, een rusteloos honger naar applaus -David Hume


het-is-absurd-om-te-geloven-dat-een-god-menselijke-passies-heeft-één-van-de-laagste-van-de-menselijke-passies-een-rusteloos-honger-naar-applaus
Zich In Geen Menselijke Citaten: De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel -Albert Einstein


de-mens-die-zich-omringt-met-feiten-niet-toestaat-dat-hij-verrast-wordt-geen-flits-van-intuïtie-kent-geen-veronderstellingen-maakt-geen-risico-neemt
Zich In Geen Menselijke Citaten: Liefdadigheid is een natuurlijk instinct van de menselijke geest: wanneer A ziet dat B zich in moeilijkheden bevindt dringt zijn geweten er altijd op aan dat hij C vraagt om hem te helpen -Sidney Smith


liefdadigheid-is-een-natuurlijk-instinct-van-de-menselijke-geest-wanneer-a-ziet-dat-b-zich-in-moeilijkheden-bevindt-dringt-zijn-geweten-er-altijd-op
Zich In Geen Menselijke Citaten: Zij die altijd liefhebben, hebben geen tijd om zich te beklagen en zich ongelukkig te voelen -Joseph Joubert


zij-die-altijd-liefhebben-hebben-geen-tijd-om-zich-te-beklagen-zich-ongelukkig-te-voelen