Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten

Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Zolang de gedachte zich in geen menselijke woorden opdoet, is zij een stof zonder vorm -Jacob Geel


zolang-de-gedachte-zich-in-geen-menselijke-woorden-opdoet-is-zij-een-stof-zonder-vorm
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Men moet niet alleen de stof verteren van een kunstwerk, maar ook de vorm en deze is vaak veel zwaarder verteerbaar -Johann Wolfgang von Goethe


men-moet-niet-alleen-de-stof-verteren-van-een-kunstwerk-maar-ook-de-vorm-deze-is-vaak-veel-zwaarder-verteerbaar
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Zonder naam en zonder vorm verlaat ik geboorte-en-dood -Layman P'ang


zonder-naam-zonder-vorm-verlaat-ik-geboorte-dood
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: De hemel is sowieso een uitvindsel van mensen, omdat ze er niet tegen kunnen te moeten denken dat ze stof zijn en tot stof zullen wederkeren -Jan Wolkers


de-hemel-is-sowieso-een-uitvindsel-van-mensen-omdat-ze-er-niet-tegen-kunnen-te-moeten-denken-dat-ze-stof-zijn-tot-stof-zullen-wederkeren
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: De grote Caesar stierf, verging; wellicht, Dat hier of daar zijn stof een muurspleet dicht; Ach, dat het stof, eens als een god vereerd, Thans als muurspecie wintervlagen keert! -William Shakespeare


de-grote-caesar-stierf-verging-wellicht-dat-hier-of-daar-zijn-stof-een-muurspleet-dicht-ach-dat-het-stof-eens-als-een-god-vereerd-thans-als-muurspecie
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Als ik de dag doorkom zonder catastrofes ben ik al erg blij. Dat is een vorm van geluk -Hugo Claus


als-ik-de-dag-doorkom-zonder-catastrofes-ben-ik-al-erg-blij-dat-is-een-vorm-van-geluk
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Stof dat stof tot praten heeft, toch mooi dat wij dat zijn -Bergman


stof-dat-stof-tot-praten-heeft-toch-mooi-dat-wij-dat-zijn
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Hoe dichter zij tot de grijsheid naderen, des te meer beginnen zij ook weer op kinderen te gelijken, totdat zij op de wijze van kinderen, zonder het leven zat te zijn en zonder de nadering des doods te bemerken, het leven verlaten -Erasmus


Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Genialiteit is een vorm van domheid. Het enige wat je ervoor moet doen is zonder na te denken grote keuzes maken -Arthur Japin


genialiteit-is-een-vorm-van-domheid-het-enige-wat-ervoor-moet-doen-is-zonder-na-te-denken-grote-keuzes-maken
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Liefde is niet echt liefde, zonder een zekere vorm van krankzinnigheid -Chang Chao


liefde-is-niet-echt-liefde-zonder-een-zekere-vorm-van-krankzinnigheid
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Inflatie is de enige vorm van belasting die opgelegd kan worden zonder wetgeving -Milton Friedman


inflatie-is-de-enige-vorm-van-belasting-die-opgelegd-kan-worden-zonder-wetgeving
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Inflatie is de enige vorm van belastingheffing die zonder wetgeving kan worden opgelegd -Milton Friedman


inflatie-is-de-enige-vorm-van-belastingheffing-die-zonder-wetgeving-kan-worden-opgelegd
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Het is des te moeilijker een gedachte uit te drukken naarmate zij eenvoudiger is en slechts één vorm toelaat -Jean Rostand


het-is-te-moeilijker-een-gedachte-uit-te-drukken-naarmate-zij-eenvoudiger-is-slechts-één-vorm-toelaat
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Nadat de natuur hem gemaakt had, verbrak zij de vorm -Ludovico Ariosto


nadat-de-natuur-hem-gemaakt-had-verbrak-zij-de-vorm
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Wanneer de democratieën niet overgaan in militaire dictatuur, eindigen zij in plutocratie, een zeer drukkende vorm van despotisme -Gustave le Bon


wanneer-de-democratieën-niet-overgaan-in-militaire-dictatuur-eindigen-zij-in-plutocratie-een-zeer-drukkende-vorm-van-despotisme
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: De literatuur heeft evenzeer haar kwakzalvers als de geneeskunde, en men kan hen in twee klassen verdelen: zij die kennis hebben zonder talent, en zij die woordenrijk zijn zonder diepte; van de eersten krijgen we tweedehands zin, en van de anderen eerstehands onzin -Charles Caleb Colton


Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Haat is een vorm van 'passief lijden', maar verontwaardiging is een vorm van vreugde -William Butler Yeats


haat-is-een-vorm-van-'passief-lijden'-maar-verontwaardiging-is-een-vorm-van-vreugde
Zij Een Stof Zonder Vorm Citaten: Geen uiterlijke vorm van beleefdheid, of hij heeft een diepe, zedelijke grond. De ware opvoeding zou die zijn, welke tegelijk vorm en grond leerde -Johann Wolfgang von Goethe


geen-uiterlijke-vorm-van-beleefdheid-of-hij-heeft-een-diepe-zedelijke-grond-de-ware-opvoeding-zou-die-zijn-welke-tegelijk-vorm-grond-leerde