Zij Citaten

Go to Gemtracks Beats
Zij Citaten: Wat zijn mensen toch absurd! Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet beziiten. Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuiting -Sören Kierkegaard
Zij Citaten: Men mijde de serieuzen, want zij missen de ernst. Zij zijn zo lichtzinnig, dat zij hun mening voor de enige waarheid houden -Godfried Bomans
men-mijde-de-serieuzen-want-zij-missen-de-ernst-zij-zijn-zo-lichtzinnig-dat-zij-hun-mening-voor-de-enige-waarheid-houden
Zij Citaten: Zulk slag van mannen heeft vaak tijdenlang geen rust wanneer zij iemand zien die groter is dan zij; en daarom zijn zij doodgevaarlijk -William Shakespeare
zulk-slag-van-mannen-heeft-vaak-tijdenlang-geen-rust-wanneer-zij-iemand-zien-die-groter-is-dan-zij-daarom-zijn-zij-doodgevaarlijk
Zij Citaten: Zij die veel liefhebben worden nooit oud. Het is mogelijk dat zij sterven van ouderdom, maar zij sterven jong -Arthur Wing Pinero
zij-die-veel-liefhebben-worden-nooit-oud-het-is-mogelijk-dat-zij-sterven-van-ouderdom-maar-zij-sterven-jong
Zij Citaten: Zij is gestorven en heeft niet geleefd. Zij deed maar alsof ze leefde. Uit haar handen is het boek gevallen waarin zij niets gelezen heeft -Alfred de Musset
zij-is-gestorven-heeft-niet-geleefd-zij-deed-maar-alsof-ze-leefde-uit-haar-handen-is-het-boek-gevallen-waarin-zij-niets-gelezen-heeft
Zij Citaten: Zij gaf het beste uit haar leven, zij gaf het beste uit haar ziel, zonder ooit bevreesd te wezen, of 's in goede aarde viel. Zij gaf haar hart, haar ontroering, zij gaf haar denken en haar raad, zij gaf haar innigste beroering, haar bezigheid, haar daad -Onbekend
Zij Citaten: Door God te laten oordelen, oordelen zij zelf; door God te verheerlijken, verheerlijken zij zichzelf; door de deugden verplicht te stellen waartoe zij toevallig in staat zijn - sterker nog, die zij nodig hebben om zich staande te houden - eigenen zij zich de grootste schijn toe van een worsteling om de deugd, een strijd voor de heerschappij der deugd -Friedrich Nietzsche
Zij Citaten: Dikwijls geraken twee minnenden op elkaar verliefd om eigenschappen die zij niet bezitten en gaan zij uiteen om gebreken die zij evenmin bezitten -Daniel Stern
dikwijls-geraken-twee-minnenden-op-elkaar-verliefd-om-eigenschappen-die-zij-niet-bezitten-gaan-zij-uiteen-om-gebreken-die-zij-evenmin-bezitten
Zij Citaten: Eerzucht maakt blind, de voordelen die zij nastreeft zijn de enige die zij begrijpt; zij veracht de andere niet enkel, maar ziet ze niet eens -Mme de Girardin
eerzucht-maakt-blind-de-voordelen-die-zij-nastreeft-zijn-de-enige-die-zij-begrijpt-zij-veracht-de-andere-niet-enkel-maar-ziet-ze-niet-eens
Zij Citaten: Waar beminnelijke vormen ons niet meer betoveren, verbitteren zij ons, omdat zij het oordeel van anderen omkopen, zoals zij eens het onze omkochten -A. S. C. Wallis
waar-beminnelijke-vormen-ons-niet-meer-betoveren-verbitteren-zij-ons-omdat-zij-het-oordeel-van-anderen-omkopen-zoals-zij-eens-het-onze-omkochten
Zij Citaten: Onze lievelingsschrijvers zijn zij, die soms schijnen te vergeten dat zij schrijvers zijn, en zich herinneren dat zij mensen zijn -Benjamin Disraeli
onze-lievelingsschrijvers-zijn-zij-die-soms-schijnen-te-vergeten-dat-zij-schrijvers-zijn-zich-herinneren-dat-zij-mensen-zijn
Zij Citaten: De stem van het verstand is zwak, maar zij rust niet voordat zij gehoor verwerft. Ten slotte, na eindeloze tegenslagen, heeft zij succes. Dit is een van de weinige aanleidingen om optimistisch te zijn over de toekomst van de mensheid -Sigmund Freud
Zij Citaten: Dat is juist het wezen der dilettanten, dat zij de moeilijkheden niet kennen, die aan iets verbonden zijn, en dat zij altijd iets willen ondernemen, waartoe zij geen kracht hebben -Johann Wolfgang von Goethe
dat-is-juist-het-wezen-der-dilettanten-dat-zij-de-moeilijkheden-niet-kennen-die-aan-iets-verbonden-zijn-dat-zij-altijd-iets-willen-ondernemen-waartoe
Zij Citaten: De meeste mensen stellen zich voor alles de vraag, hoe zij erin zullen slagen bemind te worden, in plaats dat zij zich afvragen hoe zij het vermogen tot lief hebben zullen verwerven -Erich Fromm
de-meeste-mensen-stellen-zich-voor-alles-de-vraag-hoe-zij-erin-zullen-slagen-bemind-te-worden-in-plaats-dat-zij-zich-afvragen-hoe-zij-het-vermogen-tot
Zij Citaten: Indien de mensen een beetje geest hadden, zouden zij onregeerbaar zijn; indien zij veel geest hadden, zouden zij het niet nodig hebben geregeerd te worden -Rémy de Gourmont
indien-de-mensen-een-beetje-geest-hadden-zouden-zij-onregeerbaar-zijn-indien-zij-veel-geest-hadden-zouden-zij-het-niet-nodig-hebben-geregeerd-te
Zij Citaten: Ik geloof dat zij over mij spraken, want zij lachten heel behoorlijk -George Farquhar
ik-geloof-dat-zij-over-mij-spraken-want-zij-lachten-heel-behoorlijk
Zij Citaten: Wat geeft zij om een hart, wanneer zij 't eens bezit? -Lord George Byron
wat-geeft-zij-om-een-hart-wanneer-zij-'t-eens-bezit
Zij Citaten: Zij vroeg mijn oordeel over de vrouwen en ik zweeg tot zij het wist -Clem Schouwenaars
zij-vroeg-mijn-oordeel-over-de-vrouwen-ik-zweeg-tot-zij-het-wist
Zij Citaten: Zij die veel geleden hebben zijn als zij, die vele talen kennen; zij hebben geleerd allen te verstaan en worden door allen verstaan -Madame Swetchine
zij-die-veel-geleden-hebben-zijn-als-zij-die-vele-talen-kennen-zij-hebben-geleerd-allen-te-verstaan-worden-door-allen-verstaan
Zij Citaten: Er zijn weliswaar niet veel mensen die gevonden hebben wat zij zochten, maar de meesten geloven, dat zij zochten wat zij gevonden hebben -Hans Krailsheimer
er-zijn-weliswaar-niet-veel-mensen-die-gevonden-hebben-wat-zij-zochten-maar-de-meesten-geloven-dat-zij-zochten-wat-zij-gevonden-hebben
Zij Citaten: Zij overeten zich dagelijks driemaal - dat noemen zij een regelmatige levenswijze! -Ernst Hohenemser
zij-overeten-zich-dagelijks-driemaal-dat-noemen-zij-een-regelmatige-levenswijze
Zij Citaten: Zij was zo mager dat zij haar beha kon vervangen door een zonnebril -Gaston Durnez
zij-was-zo-mager-dat-zij-haar-beha-kon-vervangen-door-een-zonnebril
Zij Citaten: Sombere zielen doen de blijmoedigheid recht wedervaren. Ze weten, dat blijmoedigheid een drang is en een kracht, dat zij gewoonlijk vermomde goedheid is, en dat, als zij louter uit temperament en gemoed voortkomt, zij een weldaad is -Henri Frédéric Amiel
Zij Citaten: De vorsten maken vele ondankbaren omdat zij niet alles geven wat zij kunnen -Vauvenargues
de-vorsten-maken-vele-ondankbaren-omdat-zij-niet-alles-geven-wat-zij-kunnen
Zij Citaten: Een revolutie verloopt niet volgens een rechte lijn. Zij bereidt zich daar uit waar zij kan, trekt zich terug voor de overmacht, gaat weer vooruit waar zij daartoe de kans ziet en bezit een onuitputtelijk geduld -Mao Tse Toeng
Zij Citaten: Elke hervorming sticht onheil zolang zij niet betrokken blijft op datgene waartegen zij ageerde -Sören Kierkegaard
elke-hervorming-sticht-onheil-zolang-zij-niet-betrokken-blijft-op-datgene-waartegen-zij-ageerde
Zij Citaten: Omdat mensen zeggen wat zij niet denken zijn zij het in discussie zo vaak oneens -Mark Rutherford
omdat-mensen-zeggen-wat-zij-niet-denken-zijn-zij-het-in-discussie-zo-vaak-oneens
Zij Citaten: Hoe meer de slachtoffers betalen, hoe meer zij schuldig zijn. Hoe meer zijn ontvangen, hoe minder zij hebben. Hoe meer zij verkopen, hoe minder zij krijgen -Eduardo Galeano
hoe-meer-de-slachtoffers-betalen-hoe-meer-zij-schuldig-zijn-hoe-meer-zijn-ontvangen-hoe-minder-zij-hebben-hoe-meer-zij-verkopen-hoe-minder-zij
Zij Citaten: Toen de keizerin merkte dat zij zwanger was van de tuinmansjongen, besloot zij haar chauffeur te laten castreren -Cees Buddingh
toen-de-keizerin-merkte-dat-zij-zwanger-was-van-de-tuinmansjongen-besloot-zij-haar-chauffeur-te-laten-castreren
Zij Citaten: De kruik bewaart lang de geur van datgene waarmee zij eens, toen zij nog nieuw was, doortrokken is geweest -Horatius
de-kruik-bewaart-lang-de-geur-van-datgene-waarmee-zij-eens-toen-zij-nog-nieuw-was-doortrokken-is-geweest
Zij Citaten: Doctoren gieten geneesmiddelen waar zij weinig van afweten, om ziekten te genezen waar zij nog minder van afweten, in mensen waar zij helemaal niets van afweten -Voltaire
doctoren-gieten-geneesmiddelen-waar-zij-weinig-van-afweten-om-ziekten-te-genezen-waar-zij-nog-minder-van-afweten-in-mensen-waar-zij-helemaal-niets-van
Zij Citaten: Sommige schrijvers leggen hun grootste vindingrijkheid aan de dag als zij schrijven over hetgeen zij zelf beleefd hebben -Otto Weiss
sommige-schrijvers-leggen-hun-grootste-vindingrijkheid-aan-de-dag-als-zij-schrijven-over-hetgeen-zij-zelf-beleefd-hebben
Zij Citaten: Zekere dichters tonen nooit groter vindingrijkheid dan wanneer zij vertellen van hetgeen zij zelf beleefd hebben -Otto Weiss
zekere-dichters-tonen-nooit-groter-vindingrijkheid-dan-wanneer-zij-vertellen-van-hetgeen-zij-zelf-beleefd-hebben
Zij Citaten: De gevierde acteur en dito actrice ontmoeten elkaar. Zij praten. Hij over hem en zij over haar. Ze worden verliefd op zichzelf, en ze trouwen -Marcel Pagnol
de-gevierde-acteur-dito-actrice-ontmoeten-elkaar-zij-praten-hij-over-hem-zij-over-haar-ze-worden-verliefd-op-zichzelf-ze-trouwen
Zij Citaten: Leer u aan de stilte laven; waar het leven u geleidt. Zij is uw veilige haven, want zij is de grote gave van de eeuwigheid -Carel Steven Adama van Scheltema
leer-u-aan-de-stilte-laven-waar-het-leven-u-geleidt-zij-is-uw-veilige-haven-want-zij-is-de-grote-gave-van-de-eeuwigheid