Zijn Eigen Citaten

Zijn Eigen Citaten: De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden -Democritus


de-mens-geeft-altijd-de-natuur-het-noodlot-van-alles-de-schuld-maar-zijn-lot-is-slechts-de-echo-van-zijn-eigen-aard-zijn-eigen-hartstochten-zijn
Zijn Eigen Citaten: Elk mens heeft zijn eigen waarde, zijn eigen glans, zijn eigen geheim -Onbekend


elk-mens-heeft-zijn-eigen-waarde-zijn-eigen-glans-zijn-eigen-geheim
Zijn Eigen Citaten: Hij die trots is eet zichzelf op: trots is zijn eigen spiegel, zijn eigen trompet, zijn eigen kroniek; en wat zichzelf slechts in de daad prijst, verslindt zichzelf in de lof -William Shakespeare


hij-die-trots-is-eet-zichzelf-op-trots-is-zijn-eigen-spiegel-zijn-eigen-trompet-zijn-eigen-kroniek-wat-zichzelf-slechts-in-de-daad-prijst-verslindt
Zijn Eigen Citaten: Het komt er op aan zijn eigen demon te bedwingen, en met zijn eigen lot te worstelen -Robert Hamerling


het-komt-er-op-aan-zijn-eigen-demon-te-bedwingen-met-zijn-eigen-lot-te-worstelen
Zijn Eigen Citaten: Als een mens zijn eigen vijand is, komt dit alleen doordat hij te veel zijn eigen vriend is -Charles Dickens


als-een-mens-zijn-eigen-vijand-is-komt-dit-alleen-doordat-hij-te-veel-zijn-eigen-vriend-is
Zijn Eigen Citaten: Bij het sluiten van een huwelijk moet een ieder zijn eigen scheidsrechter zijn over zijn eigen gedachten, en met zich zelf te rade gaan -François Rabelais


bij-het-sluiten-van-een-huwelijk-moet-een-ieder-zijn-eigen-scheidsrechter-zijn-over-zijn-eigen-gedachten-met-zich-zelf-te-rade-gaan
Zijn Eigen Citaten: Iedere leeftijd heeft zijn eigen dwaasheden, evenals ieder jaargetijde haar eigen bloemen -Etienne de Jouy


iedere-leeftijd-heeft-zijn-eigen-dwaasheden-evenals-ieder-jaargetijde-haar-eigen-bloemen
Zijn Eigen Citaten: Wie zijn eigen karakter verlaat om er een aan te nemen dat hem niet toebehoort, is meestal onbekend zowel met zijn eigen karakter als met het aangenomene -Edmund Burke


wie-zijn-eigen-karakter-verlaat-om-er-een-aan-te-nemen-dat-hem-niet-toebehoort-is-meestal-onbekend-zowel-met-zijn-eigen-karakter-als-met-het
Zijn Eigen Citaten: Wanneer gebieden die veroverd worden gewoon zijn in vrijheid en volgens eigen wetten te leven, dan zijn er drie methodes om ze in bezit te houden: de eerste is ze te verwoesten, de tweede is er zelf te gaan wonen, de derde is ze te laten leven volgens hun eigen wetten -Machiavelli


Zijn Eigen Citaten: Wanneer iemand schroomt voor zijn eigen belang uit te komen, ziet men vaak dat het eigen belang wordt voorgesteld als een algemeen belang -H. E. Phaff


wanneer-iemand-schroomt-voor-zijn-eigen-belang-uit-te-komen-ziet-men-vaak-dat-het-eigen-belang-wordt-voorgesteld-als-een-algemeen-belang
Zijn Eigen Citaten: Een schrijver die over zijn eigen boeken praat, is bijna even erg als een moeder die over haar eigen kinderen praat -Benjamin Disraeli


een-schrijver-die-over-zijn-eigen-boeken-praat-is-bijna-even-erg-als-een-moeder-die-over-haar-eigen-kinderen-praat
Zijn Eigen Citaten: De ware leraar is hij, die tracht om hem, die hij onderwijst, tot de ware kennis van zichzelf en hierdoor tot de kennis van zijn eigen innerlijke krachten te brengen, zodat hij zijn eigen tolk worden kan -Ralph Waldo Trine


de-ware-leraar-is-hij-die-tracht-om-hem-die-hij-onderwijst-tot-de-ware-kennis-van-zichzelf-hierdoor-tot-de-kennis-van-zijn-eigen-innerlijke-krachten
Zijn Eigen Citaten: Een man blijft een andermans geheim meer getrouw dan zijn eigen; een vrouw daarentegen bewaart beter haar eigen geheim dan dat van een ander -Jean de La Bruyère


een-man-blijft-een-andermans-geheim-meer-getrouw-dan-zijn-eigen-een-vrouw-daarentegen-bewaart-beter-haar-eigen-geheim-dan-dat-van-een-ander
Zijn Eigen Citaten: Een man's moeder is zijn pech, maar zijn vrouw is zijn eigen schuld -Walter Bagehot


een-man's-moeder-is-zijn-pech-maar-zijn-vrouw-is-zijn-eigen-schuld
Zijn Eigen Citaten: Wat iemand zegt, doet zijn ware persoonlijkheid niet kennen. Alleen zijn daden onthullen haar, soms zelfs voor zijn eigen ogen -Gustave le Bon


wat-iemand-zegt-doet-zijn-ware-persoonlijkheid-niet-kennen-alleen-zijn-daden-onthullen-haar-soms-zelfs-voor-zijn-eigen-ogen
Zijn Eigen Citaten: Als iedereen zijn eigen mening had, zou er meer eensgezindheid zijn -Jan Vanspauwen


als-iedereen-zijn-eigen-mening-had-zou-er-meer-eensgezindheid-zijn
Zijn Eigen Citaten: Wie twijfelt aan zijn eigen eerlijkheid, begint eerlijk te zijn -Ive Silloc


wie-twijfelt-aan-zijn-eigen-eerlijkheid-begint-eerlijk-te-zijn
Zijn Eigen Citaten: De vorm van een man zijn fortuin is in zijn eigen handen -Francis Bacon


de-vorm-van-een-man-zijn-fortuin-is-in-zijn-eigen-handen