Zijn Het Citaten

Zijn Het Citaten: Het leven van een volk, zijn zeden, zijn geloofsovertuigingen, zijn kunsten en zijn worstelingen zijn de zichtbare vorm der onzichtbare machten, die het leiden -Gustave le Bon


het-leven-van-een-volk-zijn-zeden-zijn-geloofsovertuigingen-zijn-kunsten-zijn-worstelingen-zijn-de-zichtbare-vorm-der-onzichtbare-machten-die-het
Zijn Het Citaten: Het fundamenteel wezen van het maatschappelijk proces is het individu, zijn begeerten en angsten, zijn hartstochten en zijn motieven, zijn neigingen tot het goede en tot het kwade -Erich Fromm


het-fundamenteel-wezen-van-het-maatschappelijk-proces-is-het-individu-zijn-begeerten-angsten-zijn-hartstochten-zijn-motieven-zijn-neigingen-tot-het
Zijn Het Citaten: Er is maar één adel, die kroon behoeft noch tabberd. Zijn strijdperk is het Licht, zijn schild is de Waarheid, zijn kampvechter is de geschiedenis der mensheid, en zijn zwaard is het Woord -Multatuli


er-is-maar-één-adel-die-kroon-behoeft-noch-tabberd-zijn-strijdperk-is-het-licht-zijn-schild-is-de-waarheid-zijn-kampvechter-is-de-geschiedenis-der
Zijn Het Citaten: De schrijver moet voortdurend op zijn hoede zijn, want de vervuilde woorden slibben aan in zijn binnenste cirkels, de rotte woorden steken daar zijn woorden aan; onstuitbaar en gestaag sijpelen ze zijn grondgebied binnen, het gebied van het proza als kunst -Gerrit Komrij


Zijn Het Citaten: Alles is in het Zijn vervat, geeft aan het Zijn uitdrukking en het Zijn is eeuwig, oneindig en enig -Spinoza


alles-is-in-het-zijn-vervat-geeft-aan-het-zijn-uitdrukking-het-zijn-is-eeuwig-oneindig-enig
Zijn Het Citaten: Wie aan het einde van zijn weg terugblikt op zijn leven, betreurt niet zijn fouten, maar zijn tegenslagen -Fritz Francken


wie-aan-het-einde-van-zijn-weg-terugblikt-op-zijn-leven-betreurt-niet-zijn-fouten-maar-zijn-tegenslagen
Zijn Het Citaten: Maar het is het gevaarlijke voorrecht van de mens zich, als ik het zo mag zeggen, in gedachten te kunnen krabben en door zijn gemoedsaandoeningen rechtstreeks zijn hart te prikkelen en zijn bloed op te jagen -Alain


Zijn Het Citaten: Al het geluk van een mens is het meester zijn over zijn ego, terwijl al zijn lijden voortkomt uit dat zijn ego de meester is -Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali


al-het-geluk-van-een-mens-is-het-meester-zijn-over-zijn-ego-terwijl-al-zijn-lijden-voortkomt-uit-dat-zijn-ego-de-meester-is
Zijn Het Citaten: Zijn en niet-zijn zijn slechts één, niets is gelijk aan het zijn. Als je dat nog niet hebt begrepen, heb je nergens houvast -Seng-ts'an


zijn-niet-zijn-zijn-slechts-één-niets-is-gelijk-aan-het-zijn-als-dat-nog-niet-hebt-begrepen-heb-nergens-houvast
Zijn Het Citaten: Een ontwikkeld mens moet ook leren rechtvaardig te zijn, te beginnen in zijn denken. En in zijn handelen moet hij het zeker zijn. Dat is de ware betekenis van geestelijke ontwikkeling -Pramoedya Ananta Toer


een-ontwikkeld-mens-moet-ook-leren-rechtvaardig-te-zijn-te-beginnen-in-zijn-denken-en-in-zijn-handelen-moet-hij-het-zeker-zijn-dat-is-de-ware
Zijn Het Citaten: Domme mensen zijn ongevaarlijk, evenals verstandige, gevaarlijk zijn slechts zij, die noch het een, noch het ander zijn -Johann Wolfgang von Goethe


domme-mensen-zijn-ongevaarlijk-evenals-verstandige-gevaarlijk-zijn-slechts-zij-die-noch-het-een-noch-het-ander-zijn
Zijn Het Citaten: Er is slechts één mysterie: het zijn. Al het overige volgt vanzelf uit de eigenschappen van het zijn. En nog is die mysterie niet zó diep als het tegendeel wezen zoude. Denk eens na over de ongerijmdheid van: niet-zijn -Multatuli


Zijn Het Citaten: Gij zijt de boog waarmee uw kinderen als pijlen het leven in worden geschoten. De boogschutter ziet het doel op het pad van de oneindigheid en spant u met al zijn kracht opdat zijn pijlen gezwind en ver vliegen. Laat het spannen door de boogschutter u tot vreugde zijn -Kahlil Gibran


Zijn Het Citaten: Elke godsdienst heeft zijn dogma, zijn formule, zijn eigen stellage om de goden te bereiken en als we een onderzoek instellen naar het begin van het denken, betwijfelen wij het belang van dit gehele bouwsel van denkbeelden -Krishnamurti


Zijn Het Citaten: Er zijn twee momenten in het leven waarin ieder mens respectabel is: zijn jeugd en zijn doodsstrijd -Henry de Montherlant


er-zijn-twee-momenten-in-het-leven-waarin-ieder-mens-respectabel-is-zijn-jeugd-zijn-doodsstrijd
Zijn Het Citaten: Wie op zijn twintigste niet knap, op zijn dertigste niet sterk, op zijn veertigste niet wijs, op zijn vijftigste niet rijk is, kan het daarna vergeten -Maarten Luther


wie-op-zijn-twintigste-niet-knap-op-zijn-dertigste-niet-sterk-op-zijn-veertigste-niet-wijs-op-zijn-vijftigste-niet-rijk-is-kan-het-daarna-vergeten
Zijn Het Citaten: Toon, Lot, uw macht! Vrij zijn wij slechts in schijn; wat zijn moet, komt; welnu, zo moge het zijn -William Shakespeare


toon-lot-uw-macht-vrij-zijn-wij-slechts-in-schijn-wat-zijn-moet-komt-welnu-zo-moge-het-zijn
Zijn Het Citaten: Het zijn van het begin is nog niet zijn; het begin van het zijn is worden, en gesteld worden is opgeheven worden. Want worden is ‘iets’ worden en gewórden zijn iets ‘zijn’ -G. J. P. J. Bolland


het-zijn-van-het-begin-is-nog-niet-zijn-het-begin-van-het-zijn-is-worden-gesteld-worden-is-opgeheven-worden-want-worden-is-iets-worden-gewórden