Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten

Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Journalisten zijn verloskundigen en doodgravers van de tijd -Karl Gutzkow


journalisten-zijn-verloskundigen-doodgravers-van-de-tijd
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Wezensvreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijk wezen, van zijn menselijk wezen. -Karl Marx


wezensvreemde-arbeid-vervreemdt-de-mens-van-zijn-eigen-lichaam-van-de-natuur-buiten-hem-van-zijn-geestelijk-wezen-van-zijn-menselijk-wezen
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Omwentelingen zijn tijden, waarin de arme niet zeker is van zijn eerlijkheid, de rijke niet van zijn vermogen en de onschuldige niet van zijn leven -Joseph Joubert


omwentelingen-zijn-tijden-waarin-de-arme-niet-zeker-is-van-zijn-eerlijkheid-de-rijke-niet-van-zijn-vermogen-de-onschuldige-niet-van-zijn-leven
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Wie vol van deugden is, is als een kind; zijn beenderen zijn zacht, zijn pezen zijn week, maar zijn greep is vast -Lao-Tse


wie-vol-van-deugden-is-is-als-een-kind-zijn-beenderen-zijn-zacht-zijn-pezen-zijn-week-maar-zijn-greep-is-vast
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden -Democritus


de-mens-geeft-altijd-de-natuur-het-noodlot-van-alles-de-schuld-maar-zijn-lot-is-slechts-de-echo-van-zijn-eigen-aard-zijn-eigen-hartstochten-zijn
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Hoe zwakker de hersenen van de boer zijn, des te sterker moeten de spieren van zijn ossen zijn -Bertolt Brecht


hoe-zwakker-de-hersenen-van-de-boer-zijn-te-sterker-moeten-de-spieren-van-zijn-ossen-zijn
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Diep van binnen zijn we niet bang dat we onbekwaam zijn. Diep van binnen zijn we bang dat we ongebreidelde macht bezitten. Als we van die angst zijn bevrijd, bevrijdt alleen al onze aanwezigheid automatisch anderen -Nelson Mandela


Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Ik houd van hem, die uit zijn deugd zijn neiging en zijn noodlot maakt; aldus wil hij om der wille van zijn deugd leven en niet meer leven -Friedrich Nietzsche


ik-houd-van-hem-die-uit-zijn-deugd-zijn-neiging-zijn-noodlot-maakt-aldus-wil-hij-om-der-wille-van-zijn-deugd-leven-niet-meer-leven
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Elke godsdienst heeft zijn dogma, zijn formule, zijn eigen stellage om de goden te bereiken en als we een onderzoek instellen naar het begin van het denken, betwijfelen wij het belang van dit gehele bouwsel van denkbeelden -Krishnamurti


Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Een mens is afhankelijk van zijn medemens als een slang van zijn huid of een krekel van zijn vleugels -Tsjwang-tse


een-mens-is-afhankelijk-van-zijn-medemens-als-een-slang-van-zijn-huid-of-een-krekel-van-zijn-vleugels
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Een ieder wordt geboren rijk van zegen, rijk van de liefde niet alleen van zijn ouders, maar ook van al zijn voorgeslacht -Arthur van Schendel


een-ieder-wordt-geboren-rijk-van-zegen-rijk-van-de-liefde-niet-alleen-van-zijn-ouders-maar-ook-van-al-zijn-voorgeslacht
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Het leven van een volk, zijn zeden, zijn geloofsovertuigingen, zijn kunsten en zijn worstelingen zijn de zichtbare vorm der onzichtbare machten, die het leiden -Gustave le Bon


het-leven-van-een-volk-zijn-zeden-zijn-geloofsovertuigingen-zijn-kunsten-zijn-worstelingen-zijn-de-zichtbare-vorm-der-onzichtbare-machten-die-het
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Men kan de mogelijke reacties van een volk slechts vooruit gissen door bestudering van zijn handelen in de grote momenten van zijn geschiedenis -Gustave le Bon


men-kan-de-mogelijke-reacties-van-een-volk-slechts-vooruit-gissen-door-bestudering-van-zijn-handelen-in-de-grote-momenten-van-zijn-geschiedenis
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Door de tranen van dit uur, sluipt zijn glimlach, zijn ogen, zijn stem, maar vooral zijn hart -Onbekend


door-de-tranen-van-dit-uur-sluipt-zijn-glimlach-zijn-ogen-zijn-stem-maar-vooral-zijn-hart
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Wie aan het einde van zijn weg terugblikt op zijn leven, betreurt niet zijn fouten, maar zijn tegenslagen -Fritz Francken


wie-aan-het-einde-van-zijn-weg-terugblikt-op-zijn-leven-betreurt-niet-zijn-fouten-maar-zijn-tegenslagen
Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Woorden zijn tekens aan de wanden van grotten en holen, die onze levens zijn. Sporen van mensen die voorbij gingen en opgelost zijn in de lucht, of veranderd zijn in een plein, een standbeeld, een sigarenmerk, een vliegtuig -Harry Mulisch


Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Voor de meeste vrouwen lijkt verliefd zijn een soort middeleeuws geval van bezetenheid van de duivel. De eeuwigdurende jacht op de roes van 'verliefd' te zijn, maakt vrouwen tot verslaafden die altijd op een shot uit zijn -Ethel Portnoy


Zijn Verloskundigen En Doodgravers Van Citaten: Uit de these van zijn en de antithese van niet zijn komt de synthese van worden -G.W.F. Hegel


uit-de-these-van-zijn-de-antithese-van-niet-zijn-komt-de-synthese-van-worden