Zijt Niet Vrij Geworden Citaten

Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest -Johann Ludwig Uhland


gij-zijt-niet-vrij-geworden-als-gij-het-recht-niet-vast-hebt-gegrondvest
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Ruk niet aan uw touw, en gij zult geloven dat ge vrij zijt -Hélène Swarth


ruk-niet-aan-uw-touw-gij-zult-geloven-dat-ge-vrij-zijt
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geen -William Shakespeare


wees-wat-gij-zijt-dat-is-een-vrouw-zijt-gij-meer-dan-zijt-gij-er-geen
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Vrij zijn is een geestestoestand - niet vrij zijn van iets, maar het gevoel van vrij zijn, de vrijheid om alles in twijfel te trekken en daarom zo intens, actief en krachtig, dat het elke vorm van afhankelijkheid, slavernij, navolging en aanvaarding overboord gooit -Krishnamurti


Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Aangenaam is het, wanneer stormen over de wijde zee de wateren in beroering brengen, vanaf het strand de grote nood, waarin uw medemens verkeert, gade te slaan; niet omdat de kwelling van een ander voor u een heerlijk genot oplevert, maar omdat het aangenaam is gewaar te worden, van welke rampen ge zelf vrij zijt -Lucretius


Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Je bent geworden wie je bent, omdat je zintuigen daar wakker zijn geworden -Hella S. Haasse


je-bent-geworden-wie-bent-omdat-zintuigen-daar-wakker-zijn-geworden
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: De mens is vrij geschapen, is vrij, ook al werd hij in ketenen geboren -Friedrich von Schiller


de-mens-is-vrij-geschapen-is-vrij-ook-al-werd-hij-in-ketenen-geboren
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Hij is een vrij man, die de waarheid vrij maakt -William Cowper


hij-is-een-vrij-man-die-de-waarheid-vrij-maakt
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Wanneer gij goed voor anderen zijt, zijt gij het best voor uzelf -Benjamin Franklin


wanneer-gij-goed-voor-anderen-zijt-zijt-gij-het-best-voor-uzelf
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Zijt meester van de taal, gij zijt meester van het gemoed -Willem Bilderdijk


zijt-meester-van-de-taal-gij-zijt-meester-van-het-gemoed
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Men is oud geworden, men is arm geworden, men is in een lege wereld terechtgekomen, wanneer men zijn moeder heeft verloren -Mahabharata


men-is-oud-geworden-men-is-arm-geworden-men-is-in-een-lege-wereld-terechtgekomen-wanneer-men-zijn-moeder-heeft-verloren
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Zolang ik dit of dat ben, of dit of dat heb, ben ik niet alle dingen en heb ik niet alle dingen. Zuivert u, tot ge noch dit of dat zijt of hebt, dan zijt ge alomtegenwoordig en door noch dit noch dat te zijn, zult ge alles zijn -Eckhart Tolle


Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Zijt gij gelukkig, vertel het niet aan de wereld; men houdt niet van zulke vertrouwelijke mededelingen -Josh Billings


zijt-gij-gelukkig-vertel-het-niet-aan-de-wereld-men-houdt-niet-van-zulke-vertrouwelijke-mededelingen
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Treed niet in het hemelse, niet in Gods geheimenis. Derwijl gij sterfelijk zijt, zorg voor wat sterflijk is -Marcus Cato


treed-niet-in-het-hemelse-niet-in-gods-geheimenis-derwijl-gij-sterfelijk-zijt-zorg-voor-wat-sterflijk-is
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Als ge bang zijt voor de eenzaamheid, trouw dan niet -Anton Tsjechow


als-ge-bang-zijt-voor-de-eenzaamheid-trouw-dan-niet
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Vele vorsten zijn onsterfelijk geworden door de talenten, die door hun toedoen onsterfelijk zijn geworden -Anselm Feuerbach


vele-vorsten-zijn-onsterfelijk-geworden-door-de-talenten-die-door-hun-toedoen-onsterfelijk-zijn-geworden
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Menigeen was niet onsterflijk geworden, als hij niet bijtijds was gestorven -Peter Sirius


menigeen-was-niet-onsterflijk-geworden-als-hij-niet-bijtijds-was-gestorven
Zijt Niet Vrij Geworden Citaten: Menigeen zou niet onsterfelijk zijn geworden wanneer hij niet bijtijds was gestorven -Peter Sirius


menigeen-zou-niet-onsterfelijk-zijn-geworden-wanneer-hij-niet-bijtijds-was-gestorven