Zijt Niet Vrij Citaten

Zijt Niet Vrij Citaten: Ruk niet aan uw touw, en gij zult geloven dat ge vrij zijt -Hélène Swarth


ruk-niet-aan-uw-touw-gij-zult-geloven-dat-ge-vrij-zijt
Zijt Niet Vrij Citaten: Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest -Johann Ludwig Uhland


gij-zijt-niet-vrij-geworden-als-gij-het-recht-niet-vast-hebt-gegrondvest
Zijt Niet Vrij Citaten: Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geen -William Shakespeare


wees-wat-gij-zijt-dat-is-een-vrouw-zijt-gij-meer-dan-zijt-gij-er-geen
Zijt Niet Vrij Citaten: Vrij zijn is een geestestoestand - niet vrij zijn van iets, maar het gevoel van vrij zijn, de vrijheid om alles in twijfel te trekken en daarom zo intens, actief en krachtig, dat het elke vorm van afhankelijkheid, slavernij, navolging en aanvaarding overboord gooit -Krishnamurti


Zijt Niet Vrij Citaten: Aangenaam is het, wanneer stormen over de wijde zee de wateren in beroering brengen, vanaf het strand de grote nood, waarin uw medemens verkeert, gade te slaan; niet omdat de kwelling van een ander voor u een heerlijk genot oplevert, maar omdat het aangenaam is gewaar te worden, van welke rampen ge zelf vrij zijt -Lucretius


Zijt Niet Vrij Citaten: De mens is vrij geschapen, is vrij, ook al werd hij in ketenen geboren -Friedrich von Schiller


de-mens-is-vrij-geschapen-is-vrij-ook-al-werd-hij-in-ketenen-geboren
Zijt Niet Vrij Citaten: Hij is een vrij man, die de waarheid vrij maakt -William Cowper


hij-is-een-vrij-man-die-de-waarheid-vrij-maakt
Zijt Niet Vrij Citaten: Wanneer gij goed voor anderen zijt, zijt gij het best voor uzelf -Benjamin Franklin


wanneer-gij-goed-voor-anderen-zijt-zijt-gij-het-best-voor-uzelf
Zijt Niet Vrij Citaten: Zijt meester van de taal, gij zijt meester van het gemoed -Willem Bilderdijk


zijt-meester-van-de-taal-gij-zijt-meester-van-het-gemoed
Zijt Niet Vrij Citaten: Zolang ik dit of dat ben, of dit of dat heb, ben ik niet alle dingen en heb ik niet alle dingen. Zuivert u, tot ge noch dit of dat zijt of hebt, dan zijt ge alomtegenwoordig en door noch dit noch dat te zijn, zult ge alles zijn -Eckhart Tolle


Zijt Niet Vrij Citaten: Zijt gij gelukkig, vertel het niet aan de wereld; men houdt niet van zulke vertrouwelijke mededelingen -Josh Billings


zijt-gij-gelukkig-vertel-het-niet-aan-de-wereld-men-houdt-niet-van-zulke-vertrouwelijke-mededelingen
Zijt Niet Vrij Citaten: Treed niet in het hemelse, niet in Gods geheimenis. Derwijl gij sterfelijk zijt, zorg voor wat sterflijk is -Marcus Cato


treed-niet-in-het-hemelse-niet-in-gods-geheimenis-derwijl-gij-sterfelijk-zijt-zorg-voor-wat-sterflijk-is
Zijt Niet Vrij Citaten: Als ge bang zijt voor de eenzaamheid, trouw dan niet -Anton Tsjechow


als-ge-bang-zijt-voor-de-eenzaamheid-trouw-dan-niet
Zijt Niet Vrij Citaten: Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, en niet in u, gij zijt toch eeuwiglijk verloren -Angelus Silesius


was-christus-duizendmaal-in-bethlehem-geboren-niet-in-u-gij-zijt-toch-eeuwiglijk-verloren
Zijt Niet Vrij Citaten: Je kunt makkelijk loskomen van een dogma door het te analyseren, door het 'weg te schoppen', maar het motief om vrij te zijn van dogma heeft zijn eigen reactie, omdat het verlangen vrij te zijn van een dogma kan betekenen dat het niet langer in de mode is of niet langer past -Krishnamurti


Zijt Niet Vrij Citaten: Zijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebben -Friedrich Nietzsche


zijt-gij-een-slaaf-dan-kunt-gij-geen-vriend-zijn-zijt-gij-een-tiran-dan-kunt-gij-geen-vrienden-hebben
Zijt Niet Vrij Citaten: Ach ziel, vertwijfel niet, weet ge u uit God geboren, dan zijt ge in de eeuwigheid tot leven uitverkoren -Angelus Silesius


ach-ziel-vertwijfel-niet-weet-ge-u-uit-god-geboren-dan-zijt-ge-in-de-eeuwigheid-tot-leven-uitverkoren
Zijt Niet Vrij Citaten: Stel u er niet mee tevreden dat ge in het algemeen deugdzaam zijt: want als één schakel ontbreekt, is de keten stuk -William Penn


stel-u-er-niet-mee-tevreden-dat-ge-in-het-algemeen-deugdzaam-zijt-want-als-één-schakel-ontbreekt-is-de-keten-stuk