Zijt Niet Citaten

Zijt Niet Citaten: Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geen -William Shakespeare


wees-wat-gij-zijt-dat-is-een-vrouw-zijt-gij-meer-dan-zijt-gij-er-geen
Zijt Niet Citaten: Wanneer gij goed voor anderen zijt, zijt gij het best voor uzelf -Benjamin Franklin


wanneer-gij-goed-voor-anderen-zijt-zijt-gij-het-best-voor-uzelf
Zijt Niet Citaten: Zijt meester van de taal, gij zijt meester van het gemoed -Willem Bilderdijk


zijt-meester-van-de-taal-gij-zijt-meester-van-het-gemoed
Zijt Niet Citaten: Zolang ik dit of dat ben, of dit of dat heb, ben ik niet alle dingen en heb ik niet alle dingen. Zuivert u, tot ge noch dit of dat zijt of hebt, dan zijt ge alomtegenwoordig en door noch dit noch dat te zijn, zult ge alles zijn -Eckhart Tolle


Zijt Niet Citaten: Zijt gij gelukkig, vertel het niet aan de wereld; men houdt niet van zulke vertrouwelijke mededelingen -Josh Billings


zijt-gij-gelukkig-vertel-het-niet-aan-de-wereld-men-houdt-niet-van-zulke-vertrouwelijke-mededelingen
Zijt Niet Citaten: Treed niet in het hemelse, niet in Gods geheimenis. Derwijl gij sterfelijk zijt, zorg voor wat sterflijk is -Marcus Cato


treed-niet-in-het-hemelse-niet-in-gods-geheimenis-derwijl-gij-sterfelijk-zijt-zorg-voor-wat-sterflijk-is
Zijt Niet Citaten: Als ge bang zijt voor de eenzaamheid, trouw dan niet -Anton Tsjechow


als-ge-bang-zijt-voor-de-eenzaamheid-trouw-dan-niet
Zijt Niet Citaten: Ruk niet aan uw touw, en gij zult geloven dat ge vrij zijt -Hélène Swarth


ruk-niet-aan-uw-touw-gij-zult-geloven-dat-ge-vrij-zijt
Zijt Niet Citaten: Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, en niet in u, gij zijt toch eeuwiglijk verloren -Angelus Silesius


was-christus-duizendmaal-in-bethlehem-geboren-niet-in-u-gij-zijt-toch-eeuwiglijk-verloren
Zijt Niet Citaten: Gij zijt niet vrij geworden, als gij het recht niet vast hebt gegrondvest -Johann Ludwig Uhland


gij-zijt-niet-vrij-geworden-als-gij-het-recht-niet-vast-hebt-gegrondvest
Zijt Niet Citaten: Zijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebben -Friedrich Nietzsche


zijt-gij-een-slaaf-dan-kunt-gij-geen-vriend-zijn-zijt-gij-een-tiran-dan-kunt-gij-geen-vrienden-hebben
Zijt Niet Citaten: Ach ziel, vertwijfel niet, weet ge u uit God geboren, dan zijt ge in de eeuwigheid tot leven uitverkoren -Angelus Silesius


ach-ziel-vertwijfel-niet-weet-ge-u-uit-god-geboren-dan-zijt-ge-in-de-eeuwigheid-tot-leven-uitverkoren
Zijt Niet Citaten: Stel u er niet mee tevreden dat ge in het algemeen deugdzaam zijt: want als één schakel ontbreekt, is de keten stuk -William Penn


stel-u-er-niet-mee-tevreden-dat-ge-in-het-algemeen-deugdzaam-zijt-want-als-één-schakel-ontbreekt-is-de-keten-stuk
Zijt Niet Citaten: Gij zijt niet ongelukkig, zolang gij gelukkig kunt maken -Fliegende Blätter


gij-zijt-niet-ongelukkig-zolang-gij-gelukkig-kunt-maken
Zijt Niet Citaten: Laat uw vrede niet zijn in de mond van mensen, want of zij u goed of kwaad nageven, gij zijt daarom geen ander mens -Thomas a Kempis


laat-uw-vrede-niet-zijn-in-de-mond-van-mensen-want-of-zij-u-goed-of-kwaad-nageven-gij-zijt-daarom-geen-ander-mens
Zijt Niet Citaten: O, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijt -Marcus Tullius Cicero


o-ongelukkige-zowel-door-uw-omstandigheden-als-juist-hierdoor-dat-gij-niet-beseft-hoe-ongelukkig-gij-zijt
Zijt Niet Citaten: Wie gij ook zijt, ziehier uw heer, hij is het, zal het zijn, of is het niet meer -Voltaire


wie-gij-ook-zijt-ziehier-uw-heer-hij-is-het-zal-het-zijn-of-is-het-niet-meer
Zijt Niet Citaten: Een dubbel onverstand heeft over u gebied; een weetniet zijt gij, vriend! En gij en weet niet! -Jeremias de Decker


een-dubbel-onverstand-heeft-over-u-gebied-een-weetniet-zijt-gij-vriend-en-gij-weet-niet