Zijt Citaten

Zijt Citaten: Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geen -William Shakespeare


wees-wat-gij-zijt-dat-is-een-vrouw-zijt-gij-meer-dan-zijt-gij-er-geen
Zijt Citaten: Wanneer gij goed voor anderen zijt, zijt gij het best voor uzelf -Benjamin Franklin


wanneer-gij-goed-voor-anderen-zijt-zijt-gij-het-best-voor-uzelf
Zijt Citaten: Zijt meester van de taal, gij zijt meester van het gemoed -Willem Bilderdijk


zijt-meester-van-de-taal-gij-zijt-meester-van-het-gemoed
Zijt Citaten: Zijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebben -Friedrich Nietzsche


zijt-gij-een-slaaf-dan-kunt-gij-geen-vriend-zijn-zijt-gij-een-tiran-dan-kunt-gij-geen-vrienden-hebben
Zijt Citaten: Wordt datgene, wat ge zijt -Pindarus


wordt-datgene-wat-ge-zijt
Zijt Citaten: Zolang ik dit of dat ben, of dit of dat heb, ben ik niet alle dingen en heb ik niet alle dingen. Zuivert u, tot ge noch dit of dat zijt of hebt, dan zijt ge alomtegenwoordig en door noch dit noch dat te zijn, zult ge alles zijn -Eckhart Tolle


Zijt Citaten: Uw roeping is zoals gij zijt te zijn -Jacques Perk


uw-roeping-is-zoals-gij-zijt-te-zijn
Zijt Citaten: Wee u, dat gij een nazaat zijt -Johann Wolfgang von Goethe


Zijt Citaten: Als ge bang zijt voor de eenzaamheid, trouw dan niet -Anton Tsjechow


als-ge-bang-zijt-voor-de-eenzaamheid-trouw-dan-niet
Zijt Citaten: Kom hier, en ik zal u tonen dat gij gek zijt -Horatius


kom-hier-ik-zal-u-tonen-dat-gij-gek-zijt
Zijt Citaten: Beoordeel niemand, voordat gij in zijn omstandigheden zijt geweest -Talmud


beoordeel-niemand-voordat-gij-in-zijn-omstandigheden-zijt-geweest
Zijt Citaten: 'Zijt ge een goed zwemmer?' 'Zo, zo...' De man loog. Hij zwom als 'n eend -Multatuli


'zijt-ge-een-goed-zwemmer'-'zo-zo'-de-man-loog-hij-zwom-als-'n-eend
Zijt Citaten: Was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren, en niet in u, gij zijt toch eeuwiglijk verloren -Angelus Silesius


was-christus-duizendmaal-in-bethlehem-geboren-niet-in-u-gij-zijt-toch-eeuwiglijk-verloren
Zijt Citaten: Ruk niet aan uw touw, en gij zult geloven dat ge vrij zijt -Hélène Swarth


ruk-niet-aan-uw-touw-gij-zult-geloven-dat-ge-vrij-zijt
Zijt Citaten: Het doel des levens is; uzelve ontplooien, te doen waartoe gij in staat zijt -Thomas Carlyle


het-doel-levens-is-uzelve-ontplooien-te-doen-waartoe-gij-in-staat-zijt
Zijt Citaten: Al zijt gij hoog en van een hoger soort, veel aan u is krom en mismaakt -Friedrich Nietzsche


al-zijt-gij-hoog-van-een-hoger-soort-veel-aan-u-is-krom-mismaakt
Zijt Citaten: Wanneer ge ziek zijt haast u dan uw vijanden te vergeven, want misschien wordt ge weer beter -Ambrose Bierce


wanneer-ge-ziek-zijt-haast-u-dan-uw-vijanden-te-vergeven-want-misschien-wordt-ge-weer-beter
Zijt Citaten: Naar gelang ge aanzienlijk of gering zijt, zullen de uitspraken der rechters u onschuldig of schuldig verklaren -Jean de La Fontaine


naar-gelang-ge-aanzienlijk-of-gering-zijt-zullen-de-uitspraken-der-rechters-u-onschuldig-of-schuldig-verklaren