Dirk Selis Citaten

Dirk Selis Citaten: Ik ben zot, en wie bent U ? -Dirk Selis


Dirk Selis Citaten: Toen mijn vader inbrak bij mij moeder heb ik negen maanden gezeten -Dirk Selis


toen-mijn-vader-inbrak-bij-mij-moeder-heb-ik-negen-maanden-gezeten
Dirk Selis Citaten: Als de massa even goed muziek maakt als de popgroep is er geen optreden meer -Dirk Selis


als-de-massa-even-goed-muziek-maakt-als-de-popgroep-is-er-geen-optreden-meer
Dirk Selis Citaten: In mannenfilms sterft de slechterik, in vrouwenfilms de goede. Vreemd hé ! -Dirk Selis


in-mannenfilms-sterft-de-slechterik-in-vrouwenfilms-de-goede-vreemd-hé
Dirk Selis Citaten: Een glimlach is een facelift die binnen ieders bereik ligt -Dirk Selis


een-glimlach-is-een-facelift-die-binnen-ieders-bereik-ligt
Dirk Selis Citaten: Geen groot levensideaal, hoe redelijk ook gegrondvest, dat niet oorspronkelijk ontstaan is uit een redeloos visioen -Dirk Coster


geen-groot-levensideaal-hoe-redelijk-ook-gegrondvest-dat-niet-oorspronkelijk-ontstaan-is-uit-een-redeloos-visioen
Dirk Selis Citaten: De mode is de hoeksteen van een gezonde seksualiteit -Dirk Wilmars


de-mode-is-de-hoeksteen-van-een-gezonde-seksualiteit
Dirk Selis Citaten: Het is meestal beter voor de mens, door het geweld van zijn hartstochten geheel gebroken te worden, dan slechts ten halve, en daarna te leren met deze hartstochten economisch om te gaan -Dirk Coster


het-is-meestal-beter-voor-de-mens-door-het-geweld-van-zijn-hartstochten-geheel-gebroken-te-worden-dan-slechts-ten-halve-daarna-te-leren-met-deze
Dirk Selis Citaten: Ieder boek zoekt in de wereld naar slechts enkele zielsverwanten -Dirk Coster


ieder-boek-zoekt-in-de-wereld-naar-slechts-enkele-zielsverwanten
Dirk Selis Citaten: Er zijn in het mensenleven twee ogenblikken die alles beslissen: het ogenblik waarop de mens voor het eerst waarachtig liefheeft, en dat waarop hij voor het eerst de evangeliën leest en ze verstaat als voor hem alleen gesproken. Soms is het ene ogenblik de ingang tot het andere -Dirk Coster


Dirk Selis Citaten: Een grote liefde is niet denkbaar zonder een volstrekte jaloezie -Dirk Coster


een-grote-liefde-is-niet-denkbaar-zonder-een-volstrekte-jaloezie
Dirk Selis Citaten: De inspraken van het geweten kunnen pas door middel van de herinnering ontraadseld worden -Dirk Coster


de-inspraken-van-het-geweten-kunnen-door-middel-van-de-herinnering-ontraadseld-worden
Dirk Selis Citaten: De hele ontwikkeling van de mens in pijn en zelfzucht, zou één voortdurende wanhoop zijn wanneer ze niet onophoudelijk door de beloften van de ziel werd doorgloord -Dirk Coster


de-hele-ontwikkeling-van-de-mens-in-pijn-zelfzucht-zou-één-voortdurende-wanhoop-zijn-wanneer-ze-niet-onophoudelijk-door-de-beloften-van-de-ziel
Dirk Selis Citaten: De enige heilzaamheid van het kwaad ligt in de hevigheid ervan, waardoor het zichzelf kan vernietigen -Dirk Coster


de-enige-heilzaamheid-van-het-kwaad-ligt-in-de-hevigheid-ervan-waardoor-het-zichzelf-kan-vernietigen
Dirk Selis Citaten: Altijd weer in overheersend mannelijke culturen dreigt het leven in vaste vormen te verstarren -Dirk Coster


altijd-weer-in-overheersend-mannelijke-culturen-dreigt-het-leven-in-vaste-vormen-te-verstarren
Dirk Selis Citaten: Iedere mensenleeftijd heeft zijn eigen liefde -Dirk Coster


iedere-mensenleeftijd-heeft-zijn-eigen-liefde
Dirk Selis Citaten: In een groot geluk is altijd een zweem van lijdensdrang verborgen, die dankbaarheid is en dorst naar nieuw geluk -Dirk Coster


in-een-groot-geluk-is-altijd-een-zweem-van-lijdensdrang-verborgen-die-dankbaarheid-is-dorst-naar-nieuw-geluk
Dirk Selis Citaten: De hedendaagse jeugd wil niet meer wachten tot ze oud is om ontgoocheld te worden -Dirk Wilmars


de-hedendaagse-jeugd-wil-niet-meer-wachten-tot-ze-oud-is-om-ontgoocheld-te-worden