Multatuli Citaten

Multatuli Citaten: Moed om zichzelf te beschuldigen van verkeerdheden, bij voorkeur in 't algemeen  is vrij gewoon. Maar zeldzamer is de moed zichzelf te prijzen -Multatuli


moed-om-zichzelf-te-beschuldigen-van-verkeerdheden-bij-voorkeur-in-'t-algemeen-is-vrij-gewoon-maar-zeldzamer-is-de-moed-zichzelf-te-prijzen
Multatuli Citaten: Ik wilde gaarne weten of er graden bestaan in niet-zyn ?  Om 'n steen te ligten heb ik, onder zekere gegevens, nodig 'n hefboom van die lengte. Welke werking heeft op die steen de hefboom die 1/x deel korter is? Zie, ik wilde dit weten om te beoordelen of 't de moeite waard is om te zien naar 'n andere hefboom?  Ik wilde weten of de WAARHEID het recht heeft om ons uit te lachen over onze korte hefbomen? Wie kan 't me zeggen, wie? -Multatuli


Multatuli Citaten: Ik wil zien, en ik zie! Ik wil schrijven, en ik schrijf. Ik wil omwerpen, wegruimen, opbouwen, en ik zál dat alles doen -Multatuli


ik-wil-zien-ik-zie-ik-wil-schrijven-ik-schrijf-ik-wil-omwerpen-wegruimen-opbouwen-ik-zál-dat-alles-doen
Multatuli Citaten: Ik weet zeer weinig. En 't smart me zó, dat ik waarlijk geloof aanspraak te hebben op meer. En daarom wou ik zo graag onsterfelijk wezen -Multatuli


ik-weet-zeer-weinig-en-'t-smart-me-zó-dat-ik-waarlijk-geloof-aanspraak-te-hebben-op-meer-en-daarom-wou-ik-zo-graag-onsterfelijk-wezen
Multatuli Citaten: Ik stap af van de voorschriften, van de wet, om te spreken over de zeden en 't gebruik. Ik zeg nu niet meer: christenen, wat hebt ge van de vrouw gemaakt? Ik vraag u, Nederlanders, wat gij daarvan gemaakt hebt? -Multatuli


ik-stap-af-van-de-voorschriften-van-de-wet-om-te-spreken-over-de-zeden-'t-gebruik-ik-zeg-nu-niet-meer-christenen-wat-hebt-ge-van-de-vrouw-gemaakt-ik
Multatuli Citaten: Ik paste een hoed, en zei: die maat is goed. Mijn kleine jongen had een hoedje nodig, en wou dezelfde maat hebben. 'Papa, je hebt gezegd die maat was goed.' Zo'n jongen! -Multatuli


ik-paste-een-hoed-zei-die-maat-is-goed-mijn-kleine-jongen-had-een-hoedje-nodig-wou-dezelfde-maat-hebben-'papa-hebt-gezegd-die-maat-was-goed'
Multatuli Citaten: Ik leg me toe op 't schrijven van levend Hollands. Maar ik heb schoolgegaan -Multatuli


ik-leg-me-toe-op-'t-schrijven-van-levend-hollands-maar-ik-heb-schoolgegaan
Multatuli Citaten: Ik ken weinig schrijvers, op wier geschrijf ik zoveel opmerkingen heb als op 't mijne -Multatuli


ik-ken-weinig-schrijvers-op-wier-geschrijf-ik-zoveel-opmerkingen-heb-als-op-'t-mijne
Multatuli Citaten: Ik ken weinig schrijvers op wier geschrijf ik zoveel aanmerkingen heb als op 't mijne -Multatuli


ik-ken-weinig-schrijvers-op-wier-geschrijf-ik-zoveel-aanmerkingen-heb-als-op-'t-mijne
Multatuli Citaten: Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamde christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof  -- schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide, maar in 't christendom zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom. Ik heb 't nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te horen dat men zich naar hem noemde -Multatuli


Multatuli Citaten: Ik heb in veel opzichten eerbied voor Jezus, maar volstrekt niet voor 't zogenaamd Christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd, die ik geloof - schoon ik ze niet geloof omdat hij 't zeide -maar in 't christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken 't bestaan van dat christendom -Multatuli


Multatuli Citaten: Ik zeide in idee 5, dat de optelling van veel middelmatigheden altyd gelijk blijft aan één middelmatigheid. Waarschijnlijk had ik moeten zeggen: het gemiddelde ener verzameling van middelmatigheden staat beneden de middelmatigheid -Multatuli


Multatuli Citaten: In elke levende taal is een gedeelte dood.


Multatuli Citaten: Met beleid maakt men 'n blijk tot schijn, en schijn tot blijk -Multatuli


met-beleid-maakt-men-'n-blijk-tot-schijn-schijn-tot-blijk
Multatuli Citaten: Men meent dat ik


men-meent-dat-ik-opsta-tegen-alles-dat-is-de-term-och-als-men-wist-hoeveel-dingen-ik-voor-heilig-houd
Multatuli Citaten: Men kan evenmin iets goeds voortbrengen door 't volgen van modellen, als zich voeden met de spijs die 'n ander gegeten heeft -Multatuli


men-kan-evenmin-iets-goeds-voortbrengen-door-'t-volgen-van-modellen-als-zich-voeden-met-de-spijs-die-'n-ander-gegeten-heeft
Multatuli Citaten: Meent ge een genie te zijn?' 'Ja.' 'Die onbeschaamdheid is te geniaal om u niet te geloven.' -Multatuli


meent-ge-een-genie-te-zijn'-'ja'-'die-onbeschaamdheid-is-te-geniaal-om-u-niet-te-geloven'
Multatuli Citaten: Liberaal, als een aal -Multatuli