'Hoe was de vakantie ?' 'Het is er al af aan het gaan.'


'hoe-was-de-vakantie-'-'het-is-er-al-af-aan-het-gaan'
toon verhoeven'hoewasdevakantie''hetiseralafaanhetgaan'hoe waswas dede vakantie'hethet isis erer alal afaf aanaan hethoe was dewas de vakantie'het ishet is eris er aler al afal af aanaf aan hethoe was de vakantie'het is erhet is er alis er al afer al af aanal af aan het'het is er alhet is er al afis er al af aaner al af aan het

Hoe belachelijker je er tijdens de vakantie uitziet, hoe minder je zult opvallen -Bernard Seulsten
hoe-belachelijker-er-tijdens-de-vakantie-uitziet-hoe-minder-zult-opvallen
De zaken in de showbusiness gaan slecht. Onlangs vroeg ik aan een plaatselijk theater hoe laat het hoofdnummer begon. De directeur antwoordde: `Hoe laat kan je hier zijn?' -Bob Hope
de-zaken-in-de-showbusiness-gaan-slecht-onlangs-vroeg-ik-aan-een-plaatselijk-theater-hoe-laat-het-hoofdnummer-begon-de-directeur-antwoordde-`hoe
Dit jaar gaan we met het vliegtuig op vakantie en ik neem mijn kanarie mee. Ik hoop maar dat hij niet ziek wordt, want dat beest heeft nog nooit gevlogen -Wiet van Broeckhoven
dit-jaar-gaan-we-met-het-vliegtuig-op-vakantie-ik-neem-mijn-kanarie-mee-ik-hoop-maar-dat-hij-niet-ziek-wordt-want-dat-beest-heeft-nog-nooit-gevlogen
Tegenwoordig gaan mensen op vakantie waar je vroeger alleen kwam als dienstplichtige of als schipbreukeling -Doug Larson
tegenwoordig-gaan-mensen-op-vakantie-waar-vroeger-alleen-kwam-als-dienstplichtige-of-als-schipbreukeling
In het leven komt het er steeds op aan hoe men het voelt, en niet hoe het is -Louis Paul Boon
in-het-leven-komt-het-er-steeds-op-aan-hoe-men-het-voelt-niet-hoe-het-is
Het komt erop aan hoe goed je leeft, niet hoe lang -Seneca
het-komt-erop-aan-hoe-goed-leeft-niet-hoe-lang