'Morgen zijn we 35 jaar getrouwd. Hoe zullen we dat vieren?' - 'Wat dacht je van 10 minuten stilte?'


'morgen-zijn-we-35-jaar-getrouwd-hoe-zullen-we-dat-vieren'-'wat-dacht-van-10-minuten-stilte'
wiet van broeckhoven'morgenzijnwe35jaargetrouwdhoezullendatvieren''watdachtvan10minutenstilte'morgen zijnzijn wewe 3535 jaarjaar getrouwdhoe zullenzullen wewe dat'watwat dachtdacht jeje vanvan 1010 minutenmorgen zijn wezijn we 35we 35 jaar35 jaar getrouwdhoe zullen wezullen we dat'wat dachtwat dacht jedacht je vanje van 10van 10 minutenmorgen zijn we 35zijn we 35 jaarwe 35 jaar getrouwdhoe zullen we dat'wat dacht jewat dacht je vandacht je van 10je van 10 minutenmorgen zijn we 35 jaarzijn we 35 jaar getrouwd'wat dacht je vanwat dacht je van 10dacht je van 10 minuten

Er zijn minuten, die vriendschappen van twintig jaar makenTien minuten per dag doorgebracht in gemeenschap met Christus, ja zelfs twee minuten zullen de hele dag veranderen.Wij waren thuis zo arm, dat ik 35 jaar was voor ik mijn 16 de verjaardag kon vierenWanneer meisjes eenmaal getrouwd zijn zullen ze zien dat er niets te lachen valtDit blijde eerbewijs zullen we feestelijk vieren