'Taxi, wil u deze oude heren naar het kerkhof brengen?' - 'Moet ik ze ook terugbrengen?'


'taxi-wil-u-deze-oude-heren-naar-het-kerkhof-brengen'-'moet-ik-ze-ook-terugbrengen'
wiet van broeckhoven'taxiwildezeoudeherennaarhetkerkhofbrengen''moetikzeookterugbrengen'wil uu dezedeze oudeoude herenheren naarnaar hethet kerkhof'moetmoet ikik zeze ookwil u dezeu deze oudedeze oude herenoude heren naarheren naar hetnaar het kerkhof'moet ikmoet ik zeik ze ookwil u deze oudeu deze oude herendeze oude heren naaroude heren naar hetheren naar het kerkhof'moet ik zemoet ik ze ookwil u deze oude herenu deze oude heren naardeze oude heren naar hetoude heren naar het kerkhof'moet ik ze ook

Wat je ook wilt doen, als je er goed in wil zijn, moet je het lief  hebben en in staat zijn om er offers voor te brengen -Maya Angelou
wat-ook-wilt-doen-als-er-goed-in-wil-zijn-moet-het-lief-hebben-in-staat-zijn-om-er-offers-voor-te-brengen
Wie het dichten wil verstaan, Moet naar het land der dichtkunst gaan, Wie de dichter wil betrappen,  Moet naar 't land des dichters stappen -Johann Wolfgang von Goethe
wie-het-dichten-wil-verstaan-moet-naar-het-land-der-dichtkunst-gaan-wie-de-dichter-wil-betrappen-moet-naar-'t-land-dichters-stappen
Er zijn drie klassen waarin alle oude vrouwen die ik ken zijn onder te brengen. Ten eerste: die brave oude ziel; ten tweede: die oude vrouw; ten derde: die oude heks -Samuel Taylor Coleridge
er-zijn-drie-klassen-waarin-alle-oude-vrouwen-die-ik-ken-zijn-onder-te-brengen-ten-eerste-die-brave-oude-ziel-ten-tweede-die-oude-vrouw-ten-derde-die
De zon gelijk wil ook Zarathustra ondergaan; nu zit hij hier te wachten; oude verbrijzelde tafelen om zich heen en ook nieuwe, half beschrevene -Friedrich Nietzsche
de-zon-gelijk-wil-ook-zarathustra-ondergaan-nu-zit-hij-hier-te-wachten-oude-verbrijzelde-tafelen-om-zich-heen-ook-nieuwe-half-beschrevene
Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten -Godfried Bomans
ook-deze-tijd-zal-eenmaal-de-goede-oude-tijd-heten
Een conservatief is iemand die niet naar de nieuwe maan wil kijken uit eerbied voor de oude -Douglas Jerrold
een-conservatief-is-iemand-die-niet-naar-de-nieuwe-maan-wil-kijken-uit-eerbied-voor-de-oude