'Wees jezelf' is ongeveer de slechtste raad die men sommige mensen kan geven


'wees-jezelf'-is-ongeveer-de-slechtste-raad-die-men-sommige-mensen-kan-geven
thomas l. masson'weesjezelf'isongeveerdeslechtsteraaddiemensommigemensenkangevenwees jezelfjezelf' isis ongeveerongeveer dede slechtsteslechtste raadraad diedie menmen sommigesommige mensenmensen kankan gevenwees jezelf' isjezelf' is ongeveeris ongeveer deongeveer de slechtstede slechtste raadslechtste raad dieraad die mendie men sommigemen sommige mensensommige mensen kanmensen kan gevenwees jezelf' is ongeveerjezelf' is ongeveer deis ongeveer de slechtsteongeveer de slechtste raadde slechtste raad dieslechtste raad die menraad die men sommigedie men sommige mensenmen sommige mensen kansommige mensen kan gevenwees jezelf' is ongeveer dejezelf' is ongeveer de slechtsteis ongeveer de slechtste raadongeveer de slechtste raad diede slechtste raad die menslechtste raad die men sommigeraad die men sommige mensendie men sommige mensen kanmen sommige mensen kan geven

Naar goede raad luisteren, de slechtste raad die men kan opvolgenDe slechtste mensen geven vaak de beste raadRaad geven is de mensen motieven tot handelen geven die zij niet kennenWie een raad aanneemt staat vaak boven hem, die een raad kan gevenWees niet jezelf - wees iemand die een beetje leuker isAlle mensen vinden zichzelf bekwaam genoeg om raad te geven en wijs genoeg om geen raad nodig te hebben