Aan de kwaliteit van de pers kun je de mate van democratie in een land afmeten


aan-de-kwaliteit-van-de-pers-kun-de-mate-van-democratie-in-een-land-afmeten
renate rubinsteinaandekwaliteitvanperskunmatedemocratieineenlandafmetenaan dede kwaliteitkwaliteit vanvan dede perspers kunkun jeje dede matemate vanvan democratiedemocratie inin eeneen landaan de kwaliteitde kwaliteit vankwaliteit van devan de persde pers kunpers kun jekun je deje de matede mate vanmate van democratievan democratie indemocratie in eenin een landeen land afmetenaan de kwaliteit vande kwaliteit van dekwaliteit van de persvan de pers kunde pers kun jepers kun je dekun je de mateje de mate vande mate van democratiemate van democratie invan democratie in eendemocratie in een landin een land afmetenaan de kwaliteit van dede kwaliteit van de perskwaliteit van de pers kunvan de pers kun jede pers kun je depers kun je de matekun je de mate vanje de mate van democratiede mate van democratie inmate van democratie in eenvan democratie in een landdemocratie in een land afmeten

Het nut van een politicus kan men alleen afmeten naar de mate waarin hij andere politici weet te beletten hun plannen ten uitvoer te brengen -Jean de Boisson
het-nut-van-een-politicus-kan-men-alleen-afmeten-naar-de-mate-waarin-hij-andere-politici-weet-te-beletten-hun-plannen-ten-uitvoer-te-brengen
De kenmerkende waarheid van democratie is dat elk land zijn eigen lot bepaalt -Barack Obama
de-kenmerkende-waarheid-van-democratie-is-dat-elk-land-zijn-eigen-lot-bepaalt
De kwaliteit van een toneelstuk is de kwaliteit van haar ideeën -George Bernard Shaw
de-kwaliteit-van-een-toneelstuk-is-de-kwaliteit-van-haar-ideeën
Er is een mate van verdraagzaamheid die aan belediging grenst -Jean Rostand
er-is-een-mate-van-verdraagzaamheid-die-aan-belediging-grenst