Aan het hof wil men, dat velen geest missen die veel geest hebben


aan-het-hof-wil-men-dat-velen-geest-missen-die-veel-geest-hebben
jean de la bruyèreaanhethofwilmendatvelengeestmissendieveelhebbenaan hethet hofhof wilwil mendat velenvelen geestgeest missenmissen diedie veelveel geestgeest hebbenaan het hofhet hof wilhof wil mendat velen geestvelen geest missengeest missen diemissen die veeldie veel geestveel geest hebbenaan het hof wilhet hof wil mendat velen geest missenvelen geest missen diegeest missen die veelmissen die veel geestdie veel geest hebbenaan het hof wil mendat velen geest missen dievelen geest missen die veelgeest missen die veel geestmissen die veel geest hebben

Geest tot tegenspraak is het enige, wat velen aan geest bezittenOm fortuin te maken moet men niet geest hebben, maar men moet fijngevoeligheid missenEen gezonde geest krijgt aan het hof smaak in eenzaamheid en teruggetrokkenheidWie zelf veel geest bezit heeft het nadeel haar moeilijk bij anderen te kunnen missenIk houd van hem, die niet één droppel geest voor zichzelve houdt, maar geheel de geest van zijn deugd wil zijn; zo schrijdt hij als een geest over de brugDe dingen worden voorafgegaan door de geest, beheerst door de geest, gevormd door de geest. Wanneer men uit een bedorven geest spreekt of handelt, volgt het lijden ons zoals het karrenwiel de poot van een trekos volgt