Aan woorden van schrijvers hebben politici geen boodschap. Schrijvers zijn er voor de sier.  Politici zijn er voor de slaap


aan-woorden-van-schrijvers-hebben-politici-geen-boodschap-schrijvers-zijn-er-voor-de-sier-politici-zijn-er-voor-de-slaap
gerrit komrijaanwoordenvanschrijvershebbenpoliticigeenboodschapschrijverszijnervoordesierpoliticislaapaan woordenwoorden vanvan schrijversschrijvers hebbenhebben politicipolitici geengeen boodschapschrijvers zijnzijn erer voorde siersierpoliticipolitici zijnzijn erer voorde slaapaan woorden vanwoorden van schrijversvan schrijvers hebbenschrijvers hebben politicihebben politici geenpolitici geen boodschapschrijvers zijn erzijn er voorer voor devoor de sierde sierpolitici zijnpolitici zijn erzijn er voorer voor devoor de slaapaan woorden van schrijverswoorden van schrijvers hebbenvan schrijvers hebben politicischrijvers hebben politici geenhebben politici geen boodschapschrijvers zijn er voorzijn er voor deer voor de siervoor de sierpolitici zijn erpolitici zijn er voorzijn er voor deer voor de slaapaan woorden van schrijvers hebbenwoorden van schrijvers hebben politicivan schrijvers hebben politici geenschrijvers hebben politici geen boodschapschrijvers zijn er voor dezijn er voor de sierer voor de sierpolitici zijn er voorpolitici zijn er voor dezijn er voor de slaap

Schrijvers moeten het slechte geweten van hun land benadrukken omdat politici met zo'n goed geweten rondlopen -Rolf Hochhuth
schrijvers-moeten-het-slechte-geweten-van-hun-land-benadrukken-omdat-politici-met-zo'n-goed-geweten-rondlopen
De beste literaire tijdperken zijn altijd die geweest, waarin de schrijvers hun woorden hebben gewogen en geteld -Joseph Joubert
de-beste-literaire-tijdperken-zijn-altijd-die-geweest-waarin-de-schrijvers-hun-woorden-hebben-gewogen-geteld
Veel van onze moeilijkheden zijn te wijten aan het feit dat ons volk zich voor alles wendt tot onze politici -Margaret Thatcher
veel-van-onze-moeilijkheden-zijn-te-wijten-aan-het-feit-dat-ons-volk-zich-voor-alles-wendt-tot-onze-politici
Aan eerzuchtigen, schrijvers en krijgslieden, is de slaap geoorloofd, maar alleen op lauweren -Voltaire
aan-eerzuchtigen-schrijvers-krijgslieden-is-de-slaap-geoorloofd-maar-alleen-op-lauweren
Bepaalde politici houden hun leven vast aan principes die zijn nooit hebben bezeten -Otto Weiss
bepaalde-politici-houden-hun-leven-vast-aan-principes-die-zijn-nooit-hebben-bezeten
Alle schrijvers zijn blind voor hun eigen gebreken -John Dryden
alle-schrijvers-zijn-blind-voor-hun-eigen-gebreken