Acteren is het uitdrukken van een neurotische prikkel


acteren-is-het-uitdrukken-van-een-neurotische-prikkel
marlon brandoacterenishetuitdrukkenvaneenneurotischeprikkelacteren isis hethet uitdrukkenuitdrukken vanvan eeneen neurotischeneurotische prikkelacteren is hetis het uitdrukkenhet uitdrukken vanuitdrukken van eenvan een neurotischeeen neurotische prikkelacteren is het uitdrukkenis het uitdrukken vanhet uitdrukken van eenuitdrukken van een neurotischevan een neurotische prikkelacteren is het uitdrukken vanis het uitdrukken van eenhet uitdrukken van een neurotischeuitdrukken van een neurotische prikkel

Acteren is een schooiersleven. Ophouden met acteren is een bewijs van rijpheid -Marlon Brando
acteren-is-een-schooiersleven-ophouden-met-acteren-is-een-bewijs-van-rijpheid
Ontevredenheid is een kenmerkende neurotische stoornis -A. Gans
ontevredenheid-is-een-kenmerkende-neurotische-stoornis
De dwaling was vaak een krachtiger prikkel dan de waarheid -Gustave le Bon
de-dwaling-was-vaak-een-krachtiger-prikkel-dan-de-waarheid
Grote verwachtingen te rechtvaardigen is de zekerste prikkel voor een edel gemoed -Fliegende Blätter
grote-verwachtingen-te-rechtvaardigen-is-de-zekerste-prikkel-voor-een-edel-gemoed
De meesten van ons koesteren een neurotische angst voor het verleden, voor het heden of voor de toekomst; de tijd speelt dus een rol bij angst -Krishnamurti
de-meesten-van-ons-koesteren-een-neurotische-angst-voor-het-verleden-voor-het-heden-of-voor-de-toekomst-de-tijd-speelt-dus-een-rol-bij-angst
Stijl is poëzie in proza, dat wil zeggen een manier van uitdrukken die niet door het denken wordt verklaard -Alain
stijl-is-poëzie-in-proza-dat-wil-zeggen-een-manier-van-uitdrukken-die-niet-door-het-denken-wordt-verklaard