Afscheid nemen is met dankbare handen aannemen al wat herinnering waard is


afscheid-nemen-is-met-dankbare-handen-aannemen-al-wat-herinnering-waard-is
onbekendafscheidnemenismetdankbarehandenaannemenalwatherinneringwaardafscheid nemennemen isis metmet dankbaredankbare handenhanden aannemenaannemen alal watwat herinneringherinnering waardwaard isafscheid nemen isnemen is metis met dankbaremet dankbare handendankbare handen aannemenhanden aannemen alaannemen al watal wat herinneringwat herinnering waardherinnering waard isafscheid nemen is metnemen is met dankbareis met dankbare handenmet dankbare handen aannemendankbare handen aannemen alhanden aannemen al wataannemen al wat herinneringal wat herinnering waardwat herinnering waard isafscheid nemen is met dankbarenemen is met dankbare handenis met dankbare handen aannemenmet dankbare handen aannemen aldankbare handen aannemen al wathanden aannemen al wat herinneringaannemen al wat herinnering waardal wat herinnering waard is

Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering -Onbekend
afscheid-nemen-is-met-zachte-vingers-wat-voorbij-is-dichtdoen-verpakken-in-de-goede-gedachten-der-herinnering
We kunnen van rampspoed genezen door de dankbare herinnering aan wat we zijn kwijtgeraakt -Epicurus
we-kunnen-van-rampspoed-genezen-door-de-dankbare-herinnering-aan-wat-we-zijn-kwijtgeraakt
Afscheid is de moeite niet waard -Thomas Hardy
afscheid-is-de-moeite-niet-waard
Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen -Augustinus
geloof-is-aannemen-wat-wij-niet-zien-de-beloning-voor-geloof-is-zien-wat-wij-aannemen
Wij nemen afscheid. Ik kijk achterom en als ik naar jou kijk dan weet ik niet waarom -Onbekend
wij-nemen-afscheid-ik-kijk-achterom-als-ik-naar-jou-kijk-dan-weet-ik-niet-waarom
Een ieder die roem wil behalen, moet tijdig van de eer afscheid nemen en de zware kunst beoefenen te rechter tijd heen te gaan -Friedrich Nietzsche
een-ieder-die-roem-wil-behalen-moet-tijdig-van-de-eer-afscheid-nemen-de-zware-kunst-beoefenen-te-rechter-tijd-heen-te-gaan