Afwezigheid doodt liefde niet, tenzij ze al ziek was bij het afscheid


afwezigheid-doodt-liefde-niet-tenzij-ze-al-ziek-was-bij-het-afscheid
comtesse diane de beausacqafwezigheiddoodtliefdeniettenzijzealziekwasbijhetafscheidafwezigheid doodtdoodt liefdeliefde niettenzij zeze alal ziekziek waswas bijbij hethet afscheidafwezigheid doodt liefdedoodt liefde niettenzij ze alze al ziekal ziek wasziek was bijwas bij hetbij het afscheidafwezigheid doodt liefde niettenzij ze al ziekze al ziek wasal ziek was bijziek was bij hetwas bij het afscheidtenzij ze al ziek wasze al ziek was bijal ziek was bij hetziek was bij het afscheid

De afwezigheid is als arsenicum: een beetje sterkt de liefde, veel doodt haar -Maurice Chapelan
de-afwezigheid-is-als-arsenicum-een-beetje-sterkt-de-liefde-veel-doodt-haar
Uiteindelijk komt het hierop neer: dat men moet liefhebben om niet ziek te worden en men ziek wordt wanneer men niet kan beminnen -Sigmund Freud
uiteindelijk-komt-het-hierop-neer-dat-men-moet-liefhebben-om-niet-ziek-te-worden-men-ziek-wordt-wanneer-men-niet-kan-beminnen
Ziek zijn is een van de grootste genoegens van het leven, vooropgesteld dat men niet al te ziek is en niet hoeft te werken voor men genezen is -Samuel Butler
ziek-zijn-is-een-van-de-grootste-genoegens-van-het-leven-vooropgesteld-dat-men-niet-al-te-ziek-is-niet-hoeft-te-werken-voor-men-genezen-is
Wie zich alle liefde ontzegt, is niet minder ziek dan hij die haar al te veel begeert -Euripides
wie-zich-alle-liefde-ontzegt-is-niet-minder-ziek-dan-hij-die-haar-al-te-veel-begeert
Hoe vaak heeft de ziel al afscheid genomen, eer nog de lippen het laatst vaarwel uitspreken. Niet velen blijven waarlijk bij ons tot zij ons verlaten -A. S. C. Wallis
hoe-vaak-heeft-de-ziel-al-afscheid-genomen-eer-nog-de-lippen-het-laatst-vaarwel-uitspreken-niet-velen-blijven-waarlijk-bij-ons-tot-zij-ons-verlaten