Al had de edelmoedige honderd gebreken, zij worden door zijn edelmoedigheid bedekt


al-had-de-edelmoedige-honderd-gebreken-zij-worden-door-zijn-edelmoedigheid-bedekt
saädialhaddeedelmoedigehonderdgebrekenzijwordendoorzijnedelmoedigheidbedektal hadhad dede edelmoedigeedelmoedige honderdhonderd gebrekenzij wordenworden doorzijn edelmoedigheidedelmoedigheid bedektal had dehad de edelmoedigede edelmoedige honderdedelmoedige honderd gebrekenzij worden doorworden door zijndoor zijn edelmoedigheidzijn edelmoedigheid bedektal had de edelmoedigehad de edelmoedige honderdde edelmoedige honderd gebrekenzij worden door zijnworden door zijn edelmoedigheiddoor zijn edelmoedigheid bedektal had de edelmoedige honderdhad de edelmoedige honderd gebrekenzij worden door zijn edelmoedigheidworden door zijn edelmoedigheid bedekt

Het ene misdrijf moet door een nieuw worden bedekt -Seneca
het-ene-misdrijf-moet-door-een-nieuw-worden-bedekt
Jongeren zijn braver dan volwassenen, zij hebben veel meer edelmoedige gevoelens -Samuel Johnson
jongeren-zijn-braver-dan-volwassenen-zij-hebben-veel-meer-edelmoedige-gevoelens
Als edelmoedigheid volmaakt wil zijn, moet zij een klein beetje onbezonnen te werk gaan -Marie von Ebner-Eschenbach
als-edelmoedigheid-volmaakt-wil-zijn-moet-zij-een-klein-beetje-onbezonnen-te-werk-gaan
Er wordt vaak gezegd dat mannen worden geregeerd door hun fantasie, maar het zou beter zijn te zeggen dat zij worden beheerst door de zwakte van hun verbeelding -Walter Bagehot
er-wordt-vaak-gezegd-dat-mannen-worden-geregeerd-door-hun-fantasie-maar-het-zou-beter-zijn-te-zeggen-dat-zij-worden-beheerst-door-de-zwakte-van-hun
De meeste mensen worden alleen door hun eigen gebreken gehinderd, wanneer ze die bij anderen aantreffen. -Jean de Boisson
de-meeste-mensen-worden-alleen-door-hun-eigen-gebreken-gehinderd-wanneer-ze-die-bij-anderen-aantreffen
De meeste mensen worden alleen door hun eigen gebreken gehinderd wanneer ze die bij anderen aantreffen -Cees Buddingh
de-meeste-mensen-worden-alleen-door-hun-eigen-gebreken-gehinderd-wanneer-ze-die-bij-anderen-aantreffen