Al vluchtende valt men vaak midden in het ongeluk


al-vluchtende-valt-men-vaak-midden-in-het-ongeluk
liviusalvluchtendevaltmenvaakmiddeninhetongelukal vluchtendevluchtende valtvalt menmen vaakvaak middenmidden inin hethet ongelukal vluchtende valtvluchtende valt menvalt men vaakmen vaak middenvaak midden inmidden in hetin het ongelukal vluchtende valt menvluchtende valt men vaakvalt men vaak middenmen vaak midden invaak midden in hetmidden in het ongelukal vluchtende valt men vaakvluchtende valt men vaak middenvalt men vaak midden inmen vaak midden in hetvaak midden in het ongeluk

Vaak put men het meeste troost uit het ongeluk van anderenVaak volgt het ongeluk de misdaad, doch vaker de misdaad het ongelukAlleen de naïevelingen geloven dat de waarheid in het midden ligt; in het midden liggen de compromissen, de gecastreerde waarhedenMen valt niet over zijn fouten. Men valt altijd over zijn vijanden, die deze fouten uitbuitenMisschien valt doodgaan te vergelijken met 'weer goed worden' nadat men boos is geweest: men is het voor men het weet of wilHet ongeluk is vaak slechts de weg, die het geluk inslaat om ons te bereiken