Al vluchtende valt men vaak midden in het ongeluk


al-vluchtende-valt-men-vaak-midden-in-het-ongeluk
liviusalvluchtendevaltmenvaakmiddeninhetongelukal vluchtendevluchtende valtvalt menmen vaakvaak middenmidden inin hethet ongelukal vluchtende valtvluchtende valt menvalt men vaakmen vaak middenvaak midden inmidden in hetin het ongelukal vluchtende valt menvluchtende valt men vaakvalt men vaak middenmen vaak midden invaak midden in hetmidden in het ongelukal vluchtende valt men vaakvluchtende valt men vaak middenvalt men vaak midden inmen vaak midden in hetvaak midden in het ongeluk

Vaak put men het meeste troost uit het ongeluk van anderen -Cees Buddingh
vaak-put-men-het-meeste-troost-uit-het-ongeluk-van-anderen
Vaak volgt het ongeluk de misdaad, doch vaker de misdaad het ongeluk -Franz Grillparzer
vaak-volgt-het-ongeluk-de-misdaad-doch-vaker-de-misdaad-het-ongeluk
Alleen de naïevelingen geloven dat de waarheid in het midden ligt; in het midden liggen de compromissen, de gecastreerde waarheden -Gie van den Berghe
alleen-de-naïevelingen-geloven-dat-de-waarheid-in-het-midden-ligt-in-het-midden-liggen-de-compromissen-de-gecastreerde-waarheden
Men valt niet over zijn fouten. Men valt altijd over zijn vijanden, die deze fouten uitbuiten -Kurt Tucholsky
men-valt-niet-over-zijn-fouten-men-valt-altijd-over-zijn-vijanden-die-deze-fouten-uitbuiten
Misschien valt doodgaan te vergelijken met 'weer goed worden' nadat men boos is geweest: men is het voor men het weet of wil -Eric van der Steen
misschien-valt-doodgaan-te-vergelijken-met-'weer-goed-worden'-nadat-men-boos-is-geweest-men-is-het-voor-men-het-weet-of-wil
Het ongeluk is vaak slechts de weg, die het geluk inslaat om ons te bereiken -Fliegende Blätter
het-ongeluk-is-vaak-slechts-de-weg-die-het-geluk-inslaat-om-ons-te-bereiken