Al wat wettig is, is nog niet behoorlijk


al-wat-wettig-is-is-nog-niet-behoorlijk
menanderalwatwettigisisnognietbehoorlijkal watwat wettigwettig isis nognog nietniet behoorlijkal wat wettigwat wettig isis nog nietnog niet behoorlijkal wat wettig isis nog niet behoorlijk

Hebt u dat nou ook? Dat er een ander bij u inwoont, een persoon aan wie u eigenlijk nog nooit behoorlijk is voorgesteld? -Simon Carmiggelt
hebt-u-dat-nou-ook-dat-er-een-ander-bij-u-inwoont-een-persoon-aan-wie-u-eigenlijk-nog-nooit-behoorlijk-is-voorgesteld
Verscheidene mensen, meer in het bijzonder vrouwen, kennen de verveling niet, omdat ze nooit behoorlijk hebben leren werken -Friedrich Nietzsche
verscheidene-mensen-meer-in-het-bijzonder-vrouwen-kennen-de-verveling-niet-omdat-ze-nooit-behoorlijk-hebben-leren-werken
Dat wat materieel nog niet bestaat kan zich nog niet materieel uitkristalliseren. De geest die naar het rijk van morgen leidt, kan alleen door gevoel worden herkend -Wassily Kandinsky
dat-wat-materieel-nog-niet-bestaat-kan-zich-nog-niet-materieel-uitkristalliseren-de-geest-die-naar-het-rijk-van-morgen-leidt-kan-alleen-door-gevoel
Liefde is moreel zelfs zonder wettig huwelijk, maar het huwelijk is immoreel zonder liefde -Ellen Key
liefde-is-moreel-zelfs-zonder-wettig-huwelijk-maar-het-huwelijk-is-immoreel-zonder-liefde