Al wat wettig is, is nog niet behoorlijk


al-wat-wettig-is-is-nog-niet-behoorlijk
menanderalwatwettigisisnognietbehoorlijkal watwat wettigwettig isis nognog nietniet behoorlijkal wat wettigwat wettig isis nog nietnog niet behoorlijkal wat wettig isis nog niet behoorlijk

Hebt u dat nou ook? Dat er een ander bij u inwoont, een persoon aan wie u eigenlijk nog nooit behoorlijk is voorgesteld?Ik ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleidVerscheidene mensen, meer in het bijzonder vrouwen, kennen de verveling niet, omdat ze nooit behoorlijk hebben leren werkenDat wat materieel nog niet bestaat kan zich nog niet materieel uitkristalliseren. De geest die naar het rijk van morgen leidt, kan alleen door gevoel worden herkendEen der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegtLiefde is moreel zelfs zonder wettig huwelijk, maar het huwelijk is immoreel zonder liefde