Algemene bijval kan gewoonlijk slechts de middelmatige mens verwerven


algemene-bijval-kan-gewoonlijk-slechts-de-middelmatige-mens-verwerven
montesquieualgemenebijvalkangewoonlijkslechtsdemiddelmatigemensverwervenalgemene bijvalbijval kankan gewoonlijkgewoonlijk slechtsslechts dede middelmatigemiddelmatige mensmens verwervenalgemene bijval kanbijval kan gewoonlijkkan gewoonlijk slechtsgewoonlijk slechts deslechts de middelmatigede middelmatige mensmiddelmatige mens verwervenalgemene bijval kan gewoonlijkbijval kan gewoonlijk slechtskan gewoonlijk slechts degewoonlijk slechts de middelmatigeslechts de middelmatige mensde middelmatige mens verwervenalgemene bijval kan gewoonlijk slechtsbijval kan gewoonlijk slechts dekan gewoonlijk slechts de middelmatigegewoonlijk slechts de middelmatige mensslechts de middelmatige mens verwerven

De hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de Weg -Lao-Tse
de-hoogstaande-mens-kan-de-weg-nauwelijks-in-praktijk-brengen-de-middelmatige-mens-volgt-de-weg-maar-raakt-hem-ook-weer-kwijt-de-laagstaande-mens
Men houdt zichzelf voor de gek als men denkt dat een middelmatig mens slechts vatbaar is voor middelmatige hartstochten -Georges Bernanos
men-houdt-zichzelf-voor-de-gek-als-men-denkt-dat-een-middelmatig-mens-slechts-vatbaar-is-voor-middelmatige-hartstochten
Wie niet genoeg heeft aan zijn eigen bijval, voor hem is de bijval der wereld een slecht gewin -Johann Gottfried Seume
wie-niet-genoeg-heeft-aan-zijn-eigen-bijval-voor-hem-is-de-bijval-der-wereld-een-slecht-gewin
Gewoonlijk gelooft de mens, als hij slechts woorden hoort, dat er toch ook wat bij te denken moet vallen -Johann Wolfgang von Goethe
gewoonlijk-gelooft-de-mens-als-hij-slechts-woorden-hoort-dat-er-toch-ook-wat-bij-te-denken-moet-vallen
Men haat gewoonlijk slechts diegenen die men niet kan minachten -Mme D'Arconville
men-haat-gewoonlijk-slechts-diegenen-die-men-niet-kan-minachten
De kunstenaar kan alleen zijn best doen; bijval kan hij zomin als respons in de liefde, niet afdwingen -Johann Wolfgang von Goethe
de-kunstenaar-kan-alleen-zijn-best-doen-bijval-kan-hij-zomin-als-respons-in-de-liefde-niet-afdwingen