Alle dingen zijn inwisselbaar tegen vuur en vuur is inwisselbaar tegen alle dingen, zoals goederen tegen goud en goud tegen goederen


alle-dingen-zijn-inwisselbaar-tegen-vuur-vuur-is-inwisselbaar-tegen-alle-dingen-zoals-goederen-tegen-goud-goud-tegen-goederen
heraclitusalledingenzijninwisselbaartegenvuurisalledingenzoalsgoederengoudalle dingendingen zijnzijn inwisselbaarinwisselbaar tegentegen vuurvuur enen vuurvuur isis inwisselbaarinwisselbaar tegentegen allealle dingenzoals goederengoederen tegentegen goudgoud enen goudgoud tegentegen goederenalle dingen zijndingen zijn inwisselbaarzijn inwisselbaar tegeninwisselbaar tegen vuurtegen vuur envuur en vuuren vuur isvuur is inwisselbaaris inwisselbaar tegeninwisselbaar tegen alletegen alle dingenzoals goederen tegengoederen tegen goudtegen goud engoud en gouden goud tegengoud tegen goederenalle dingen zijn inwisselbaardingen zijn inwisselbaar tegenzijn inwisselbaar tegen vuurinwisselbaar tegen vuur entegen vuur en vuurvuur en vuur isen vuur is inwisselbaarvuur is inwisselbaar tegenis inwisselbaar tegen alleinwisselbaar tegen alle dingenzoals goederen tegen goudgoederen tegen goud entegen goud en goudgoud en goud tegenen goud tegen goederenalle dingen zijn inwisselbaar tegendingen zijn inwisselbaar tegen vuurzijn inwisselbaar tegen vuur eninwisselbaar tegen vuur en vuurtegen vuur en vuur isvuur en vuur is inwisselbaaren vuur is inwisselbaar tegenvuur is inwisselbaar tegen alleis inwisselbaar tegen alle dingenzoals goederen tegen goud engoederen tegen goud en goudtegen goud en goud tegengoud en goud tegen goederen

Ik heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten geloven -Jan Greshoff
ik-heb-geen-bezwaar-tegen-het-geloof-maar-wel-tegen-de-rare-dingen-die-men-mij-wil-laten-geloven
Zolang we de samenhang tussen de dingen en tussen oorzaak en gevolg niet hebben begrepen, zien we tegen de toekomst op als tegen een berg -Alain
zolang-we-de-samenhang-tussen-de-dingen-tussen-oorzaak-gevolg-niet-hebben-begrepen-zien-we-tegen-de-toekomst-op-als-tegen-een-berg
Wie zich niet verheft tegen alle oorlogen, zal zich nooit tegen één enkele verheffen -Jean Rostand
wie-zich-niet-verheft-tegen-alle-oorlogen-zal-zich-nooit-tegen-één-enkele-verheffen
De kunst zoals het vuur van Prometheus, moet geroofd worden om er zich van te bedienen tegen de gevestigde orde -Pablo Picasso
de-kunst-zoals-het-vuur-van-prometheus-moet-geroofd-worden-om-er-zich-van-te-bedienen-tegen-de-gevestigde-orde
Alle uitgevers zijn gemankeerde schrijvers: zij hebben de stilte van het schrijven ingeruild tegen luidruchtigheid en het schrijven zelf tegen praten -Jeroen Brouwers
alle-uitgevers-zijn-gemankeerde-schrijvers-zij-hebben-de-stilte-van-het-schrijven-ingeruild-tegen-luidruchtigheid-het-schrijven-zelf-tegen-praten
Een pacifist is iemand die tegen iedereen wil vechten, behalve tegen zijn vijanden -Peter Darbo
een-pacifist-is-iemand-die-tegen-iedereen-wil-vechten-behalve-tegen-zijn-vijanden