Alle kunst is een afspiegeling van iets hogers dat onzichtbaar is


alle-kunst-is-een-afspiegeling-van-iets-hogers-dat-onzichtbaar-is
oscar wildeallekunstiseenafspiegelingvanietshogersdatonzichtbaaralle kunstkunst isis eeneen afspiegelingafspiegeling vanvan ietsiets hogershogers datdat onzichtbaaronzichtbaar isalle kunst iskunst is eenis een afspiegelingeen afspiegeling vanafspiegeling van ietsvan iets hogersiets hogers dathogers dat onzichtbaardat onzichtbaar isalle kunst is eenkunst is een afspiegelingis een afspiegeling vaneen afspiegeling van ietsafspiegeling van iets hogersvan iets hogers datiets hogers dat onzichtbaarhogers dat onzichtbaar isalle kunst is een afspiegelingkunst is een afspiegeling vanis een afspiegeling van ietseen afspiegeling van iets hogersafspiegeling van iets hogers datvan iets hogers dat onzichtbaariets hogers dat onzichtbaar is

Alle kunst van klasse ging altijd net iets te ver -Harry Mulisch
alle-kunst-van-klasse-ging-altijd-net-iets-te-ver
Men is niet van zins iets hogers te bereiken,   men benijdt slechts de mensen van 't eigen niveau:  die daarin 't meeste presteert is de persoon   die elk ander houdt voor zijn gelijke -Johann Wolfgang von Goethe
men-is-niet-van-zins-iets-hogers-te-bereiken-men-benijdt-slechts-de-mensen-van-'t-eigen-niveau-die-daarin-'t-meeste-presteert-is-de-persoon-die
Zogenaamde uiterlijkheden zijn soms de scherpste afspiegeling van het innerlijk wezen van een mens -Peter Sirius
zogenaamde-uiterlijkheden-zijn-soms-de-scherpste-afspiegeling-van-het-innerlijk-wezen-van-een-mens
Indien de geschiedenis goed begrepen wordt, geeft zij iets van de ervaring die een tijdgenoot van alle eeuwen en een medeburger van alle volkeren zou verwerven -Joseph Roux
indien-de-geschiedenis-goed-begrepen-wordt-geeft-zij-iets-van-de-ervaring-die-een-tijdgenoot-van-alle-eeuwen-een-medeburger-van-alle-volkeren-zou
Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden -Sören Kierkegaard
men-zegt-dat-de-ervaring-de-mensen-wijs-maakt-dat-is-een-kromme-redenering-als-er-niets-hogers-dan-de-ervaring-zou-bestaan-zou-de-mens-krankzinnig