Alleen de passie is ernstig. Intellect is niet ernstig en is dat nooit geweest. Het is alleen maar een instrument waarmee je kan spelen, dat is alles


alleen-de-passie-is-ernstig-intellect-is-niet-ernstig-is-dat-nooit-geweest-het-is-alleen-maar-een-instrument-waarmee-kan-spelen-dat-is-alles
oscar wildealleendepassieisernstigintellectnieternstigdatnooitgeweesthetalleenmaareeninstrumentwaarmeekanspelenallesalleen dede passiepassie isis ernstigintellect isis nietniet ernstigernstig enen isis datdat nooitnooit geweesthet isis alleenalleen maarmaar eeneen instrumentinstrument waarmeewaarmee jeje kankan spelendat isis allesalleen de passiede passie ispassie is ernstigintellect is nietis niet ernstigniet ernstig enernstig en isen is datis dat nooitdat nooit geweesthet is alleenis alleen maaralleen maar eenmaar een instrumenteen instrument waarmeeinstrument waarmee jewaarmee je kanje kan spelendat is allesalleen de passie isde passie is ernstigintellect is niet ernstigis niet ernstig enniet ernstig en isernstig en is daten is dat nooitis dat nooit geweesthet is alleen maaris alleen maar eenalleen maar een instrumentmaar een instrument waarmeeeen instrument waarmee jeinstrument waarmee je kanwaarmee je kan spelenalleen de passie is ernstigintellect is niet ernstig enis niet ernstig en isniet ernstig en is daternstig en is dat nooiten is dat nooit geweesthet is alleen maar eenis alleen maar een instrumentalleen maar een instrument waarmeemaar een instrument waarmee jeeen instrument waarmee je kaninstrument waarmee je kan spelen

Dat wij allen onszelf zo ernstig nemen is alleen maar belachelijk -Dag Hammarskjöld
dat-wij-allen-onszelf-zo-ernstig-nemen-is-alleen-maar-belachelijk
Wie alles ernstig neemt, neemt de ernst niet ernstig -Peter Sirius
wie-alles-ernstig-neemt-neemt-de-ernst-niet-ernstig
We zouden niet moeten pretenderen dat we de wereld alleen door het intellect begrijpen. De beoordeling door het intellect is slechts een deel van de waarheid -Carl Gustav Jung
we-zouden-niet-moeten-pretenderen-dat-we-de-wereld-alleen-door-het-intellect-begrijpen-de-beoordeling-door-het-intellect-is-slechts-een-deel-van-de
Het leven is niet ernstig genoeg om komedie te spelen -Ernst Hohenemser
het-leven-is-niet-ernstig-genoeg-om-komedie-te-spelen