Alleen de rede mag eisen vrij te zijn


alleen-de-rede-mag-eisen-vrij-te-zijn
ernst raupachalleenderedemageisenvrijtezijnalleen dede rederede magmag eiseneisen vrijvrij tete zijnalleen de redede rede magrede mag eisenmag eisen vrijeisen vrij tevrij te zijnalleen de rede magde rede mag eisenrede mag eisen vrijmag eisen vrij teeisen vrij te zijnalleen de rede mag eisende rede mag eisen vrijrede mag eisen vrij temag eisen vrij te zijn

Iedereen moet vrij zijn om de basis van zijn overtuiging te kiezen. Dat geloof mag alleen beoordeeld worden op haar vruchtenGeheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrijTwee gevaarlijke uitersten: de rede uitsluiten, alleen de rede erkennenBij ons mag iedereen kiezen, behalve als je gek bent, want dan mag je alleen gekozen wordenDe dwaasheid waant zich vrij als zij onrecht mag doenVrij zijn is een geestestoestand - niet vrij zijn van iets, maar het gevoel van vrij zijn, de vrijheid om alles in twijfel te trekken en daarom zo intens, actief en krachtig, dat het elke vorm van afhankelijkheid, slavernij, navolging en aanvaarding overboord gooit