Alleen geloven in wat mogelijk is, is geen geloof, maar eerder filosofie


alleen-geloven-in-wat-mogelijk-is-is-geen-geloof-maar-eerder-filosofie
sir thomas brownealleengeloveninwatmogelijkisisgeengeloofmaareerderfilosofiealleen gelovengeloven inin watwat mogelijkmogelijk isis geengeen geloofmaar eerdereerder filosofiealleen geloven ingeloven in watin wat mogelijkwat mogelijk isis geen geloofmaar eerder filosofiealleen geloven in watgeloven in wat mogelijkin wat mogelijk isalleen geloven in wat mogelijkgeloven in wat mogelijk is

Ik heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten gelovenHecht geen geloof aan datgene waaraan u door sleur gewend bent, geloof niet alleen op gezag van uw leraren of voorgangersWat allemaal filosofie heet, moet niet met de filosofie zelf verward wordenEen stille geest is enkel mogelijk, wanneer het brein zelf rustig is. Vanuit deze stilte is handelen dat geen orde veroorzaakt alleen mogelijk, als de waarnemer, het middelpunt, de ervarende een einde heeft genomen - want dan is zien doenHet geloof bestaat in geloven wat het verstand niet gelooftDe mens is een wezen dat verdoofd moet worden en verblind. Als zijn ogen werkelijk open gaan, ziet hij geen reden meer te leven. Voor wie niet aan een hiernamaals gelooft en alleen leeft wegens de ingeschapen doodsangst die op zichzelf evenmin naar iets verwijst als de blinde darm, maar bestaat, is alles wat erop aankomt: zich er zo goed mogelijk doorheenslaan