Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeft


alleen-hij-is-gelukkig-die-het-geluk-niet-aan-geluk-te-danken-heeft
friedrich von schilleralleenhijisgelukkigdiehetgeluknietaantedankenheeftalleen hijhij isis gelukkiggelukkig diedie hethet gelukgeluk nietniet aanaan gelukgeluk tete dankendanken heeftalleen hij ishij is gelukkigis gelukkig diegelukkig die hetdie het gelukhet geluk nietgeluk niet aanniet aan gelukaan geluk tegeluk te dankente danken heeftalleen hij is gelukkighij is gelukkig dieis gelukkig die hetgelukkig die het gelukdie het geluk niethet geluk niet aangeluk niet aan gelukniet aan geluk teaan geluk te dankengeluk te danken heeftalleen hij is gelukkig diehij is gelukkig die hetis gelukkig die het gelukgelukkig die het geluk nietdie het geluk niet aanhet geluk niet aan gelukgeluk niet aan geluk teniet aan geluk te dankenaan geluk te danken heeft

Geluk alleen maakt niet gelukkig -Jan Greshoff
geluk-alleen-maakt-niet-gelukkig
Wie ambitieus is, streeft altijd wel iets na waarin hij denkt een zelfzaam geluk te vinden. Maar zijn grootste geluk bestaat eruit dat hij het werkelijk druk heeft -Alain
wie-ambitieus-is-streeft-altijd-wel-iets-na-waarin-hij-denkt-een-zelfzaam-geluk-te-vinden-maar-zijn-grootste-geluk-bestaat-eruit-dat-hij-het
De enige morele opdracht die de mens heeft, is dat zijn zoektocht naar het geluk niet ten koste gaat van het geluk van de ander -Cees Buddingh
de-enige-morele-opdracht-die-de-mens-heeft-is-dat-zijn-zoektocht-naar-het-geluk-niet-ten-koste-gaat-van-het-geluk-van-de-ander
Wie gelukkig is, brengt geluk en neemt het niet; het komt van hem en keert terug tot hem die het heeft gegeven -Friedrich von Bodenstedt
wie-gelukkig-is-brengt-geluk-neemt-het-niet-het-komt-van-hem-keert-terug-tot-hem-die-het-heeft-gegeven
Ik ben zo bang. Want ik ben zo intens gelukkig. Dit soort geluk is beangstigend... Ze laten je alleen zo gelukkig zijn als ze zich voorbereiden om iets van je af te pakken -Khaled Hosseini
ik-ben-zo-bang-want-ik-ben-zo-intens-gelukkig-dit-soort-geluk-is-beangstigend-ze-laten-alleen-zo-gelukkig-zijn-als-ze-zich-voorbereiden-om-iets