Alleen kunnen we zo weinig; samen kunnen we zoveel doen.


alleen-kunnen-we-zo-weinig-samen-kunnen-we-zoveel-doen
helen kelleralleenkunnenwezoweinigsamenzoveeldoenalleen kunnenkunnen wewe zozo weinigsamen kunnenkunnen wewe zoveelzoveel doenalleen kunnen wekunnen we zowe zo weinigsamen kunnen wekunnen we zoveelwe zoveel doenalleen kunnen we zokunnen we zo weinigsamen kunnen we zoveelkunnen we zoveel doenalleen kunnen we zo weinigsamen kunnen we zoveel doen

Een conferentie is een verzameling belangrijke mensen die apart niets kunnen doen, maar samen kunnen beslissen dat niets gedaan kan wordenEen conferentie is een bijeenkomst van belangrijke personen die afzonderlijk niets kunnen doen, maar te samen kunnen besluiten dat er niets gedaan kan wordenGoed geheugen. Om zoveel te kunnen onthouden moet hij weinig hebben beleefdWe houden zoveel van het leven dat we alleen nog aan de dood kunnen denkenWat kunnen wetten doen, waar geld alleen regeert?De moderne mens staat essentieel alleen, hij moet op eigen benen kunnen staan en alles zelfstandig kunnen doorstaan