Alleen muziek kan over de dood praten


alleen-muziek-kan-over-de-dood-praten
andré malrauxalleenmuziekkanoverdedoodpratenalleen muziekmuziek kankan overover dede dooddood pratenalleen muziek kanmuziek kan overkan over deover de doodde dood pratenalleen muziek kan overmuziek kan over dekan over de doodover de dood pratenalleen muziek kan over demuziek kan over de doodkan over de dood praten

Eigenlijk praten we alleen tegen onszelf, maar soms praten wij luid genoeg zodat anderen ons kunnen horen.Wanneer men goede muziek speelt, luisteren de mensen niet; wanneer men slechte muziek speelt, praten ze nietIk kan bijna altijd muziek schrijven; in elk uur van de vierentwintig, als ik potlood op het papier zet, komt de muziekDood zal ik alleen voor de levenden zijn, niet voor mezelf. Ik bedoel, ik kan niet dood zijn. Dood zijn altijd anderenDuitsers praten graag over politiek, Spanjaarden over voetbal, Amerikanen willen alles over muziek weten en Engelsen, die draaien er graag omheen, maar uiteindelijk komt het onderwerp op seksEen musicoloog is iemand die muziek kan lezen, maar niet kan horen